El GEN-GOB Eivissa insta al Consell a protegir béns afectats per l’autovia de l’aeroport (25/06/2005)

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa, sobre la base de l’art.7 de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears, ha instat al Consell d’Eivissa i Formentera a través de la CIOTUPHA a incoar expedient de protecció a favor de 2 elements patrimonials molt valuosos i que es troben amenaçats pel projecte de l’autovia de l’aeroport sense que la conselleria de Patrimoni hagi fet res per preservar-los, com és la seva obligació.

Es tracta de la casa pagesa de Ca Na Palleva, just al costat de l’actual carretera. Aquesta casa del segle XIX conserva encara els elements característics d’aquest tipus de casals tradicionals del camp eivissenc. Juntament amb altres habitatges de la mateixa família, serà enderrocada si no es modifica el projecte ja que està previst, una rotona just al lloc que ara ocupa. “Curiosament”, si en el projecte la rotona esmentada s’hagués situat en línia recte respecte de la carretera, com així s’ha fet en les altres del traçat, aquesta casa es conservaria. Això sí, en aquest cas, la rotona agafaria part dels jardins de les naus industrials de “Zumos Naturales” propietat del Grup d’empreses Matutes.

Per altra banda, la cisterna de Can Malalt, també afectada pel projecte de l’autovia, conserva una valuosíssima capella de 1916 i donades les diferents modificacions del projecte de l’autovia, consta en alguns plànols que desapareix i en altres que quedaria just arran de la carretera amb la qual cosa també perilla la seva integritat.

És per tot això que el GEN ha instat al Consell a incoar dos expedients per declarar Bé Catalogat cadascun d’aquests dos elements que contribueixen a enriquir el paisatge i el patrimoni rural i etnològic de les Pitiüses, tan amenaçats darrerament.

El GEN ja va demanar fa setmanes la protecció de dos pous d’alt valor etnològic (el de Ca’n Escandell i el de Cas Mut) que també es troben amenaçats per les obres del desdoblament (desdoblament?) del segon cinturó de ronda.

Tal i com diu l’escrit adreçat al Consell Insular, l’art.4 de la Llei de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears (Llei 1de 19 de març de 2002) obliga al Consell Insular a que TOTS els béns etnològics, han de ser objecte de protecció, foment, estudi i documentació, i s’han de plantejar mesures concretes PER RECUPERAR ELS QUE ESTIGUIN EN PERILL DE DESAPARICIÓ (sic).

El GEN-GOB Eivissa, donada la sensibilitat que ha demostrat el conseller de Patrimoni envers la protecció de sa Graduada, cosa que no discuteix, està ben segur que actuarà amb els mateixos criteris per salvar aquests dos elements i instarà a la Conselleria d’Obres Públiques del Govern de les Illes Balears a modificar el projecte de l’autovia per tal de salvar aquests 2 elements a la vegada que garantirà, sobre la base de les seves competències en Patrimoni, la seva protecció definitiva amb la figura de B.C. com ha demanat la Secció de Patrimoni del GEN.

Descarregar el texte amb la proposta de la Secció de Patrimoni del GEN a la CIOTUPHA sol.licitant aquesta protecció amb la figura de Bé Catalogat