El GEN demana a Zapatero la modificació del codi penal per incrementar les penes en casos de corrupció (21/06/2005)

El parlament Balear tira a l’abocador de la corrupció a Eivissa i Fomentera amb les noves reformes legals que son, a més, inconstitucionals

El GEN-GOB Eivissa, davant la insostenible situació a que s’està arribant en matèria d’ordenació territorial, amb l’aprovació, fins i tot al Parlament Balear, de normes clarament apartades de la Constitució i disposicions diverses encaminades només a aconseguir la impunitat de la corrupció urbanística que pateix l’illa d’Eivissa, s’ha adreçat, mitjançant una carta, al President del Govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, per demanar una decidida actuació de l’Estat contra les normes inconstitucionals i una modificació del vigent Codi Penal amb la finalitat que s’augmentin les penes previstes en els casos de corrupció.

El GEN-GOB entén que la corrupció s’ha d’aturar de rel. Evitar que s’escampi i es cronifiqui és l’única alternativa vàlida per garantir el manteniment de la democràcia. La societat està dirigida per la classe política i aquesta ha de ser un exemple d’ètica i transparència.

La corrupció, a les illes, té efectes dramàtics sobre el territori, efectes que la seva irreversibilitat sobre territoris tan limitats poden posar en un seriós perill les possibilitats econòmiques futures.

Ja no només son normes a mida per salvar infraccions urbanístiques colades dins lleis d’acompanyament, projectes d’autopistes econòmicament inviables, lleis per discriminar la protecció ambiental a l’illa d’Eivissa, condemnar a mort els espais naturals per afavorir l’especulació o que deroguen il.legalment parcs naturals, sinó també modificacions legals que equiparen als infractors amb els ciutadans honrats, fins i tot el premien i que intenten ja desesperadament i sense dissimular salvar al cada vegada més important número de polítics que es veuen asseguts als banc dels acusats amb causes penals pendents per casos de corrupció, com sempre, vinculada amb l’especulació urbanística que està acabant amb el nostre territori i el nostre futur econòmic.

Actualment el Codi Penal preveu que en casos de corrupció, les penes puguin ser només d’una breu inhabilitació. Es a dir, si es veu la política com un negoci més i no com a vocació de servei públic, i està clar que aquí és una actitut extesa, surt ben a compte arriscar-se.

A Eivissa les obres il.legals sempre queden impunes, sovint s’autoritzen, mai es persegueixen. S’utilitza la permisivitat i la corrupció com a eina per obtenir rèdits electorals, s’utilitza al Parlament com a una ferramenta d’empara per a la corrupció i la ciutadania assisteix, dia si i dia també, a la prostitució política que es dóna lloc a cada sessió i que està propiciant una involució sense precedents en matèria de protecció ambiental.

Existeix, però, la Constitució com a Llei de Lleis i la legislació bàsica de l’Estat que és el que obliga a garantir una igualtat de Drets i deures entre tots els ciutadans i existeix també el Codi Penal. Per aquest motiu, perquè entenem que s’estan vulnerant legislació bàsica de l’Estat i fins i tot la Constitució, el GEN s’ha adreçat al President del Govern de l’Estat, per demanar vigilància sobre aquestes qüestions, per demanar, en definitiva, auxili i ajut per defensar la democràcia a les illes, per erradicar la corrupció. El GEN pretén que l’Estat deixi de tancar els ulls quan es vulneren normes bàsiques. Es pretén també que la Constitució deixi de ser una arma utilitzada amb finalitats partidistes i s’utilitzi, d’una vegada, per assegurar aquesta igualtat de drets i deures entre tots els ciutadans que propugna.

En matèria ambiental, tots tenim el dret a un medi ambient cuidat, però també tenim el deure de conservar-lo i és l’administració que té l’obligació d’evitar l’especulació, però a Eivissa tot això no és més que teoria; en medi ambient, existeix el dret de destruir-lo i sembla que el deure de callar.
Les conseqüències, però, son irreversibles.

El GEN es pregunta com pot ser:

Descarregar el texte amb la carta al President del Govern Espanyol