El GEN-GOB recomana a Marí Tur classes d’ història Pitiüsa (19/06/2005)

El GEN recomana a Marí Tur que s’informi i es documenti sobre la Història Pitiüsa per pendre consciència de quin és el seu deure des del càrreg de Conseller de Patrimoni. Si conèixer és estimar, Marí Tur deu conèixer ben poc donada la disposició mostrada a sacrificar elements patrimonials irrepetibles per a que l’especulació pugui seguir escampant formigó a l’illa d’Eivissa

El GEN-Gob Eivissa troba inadmissibles les declaracions de qui hauria de ser el màxim garant de la conservació patrimoni de s’Illa, això és, el conseller de Patrimoni. En lloc de defensar el nostre patrimoni, ha tornat a deixar ben clar que està disposat a anul·lar el BIC amb qualsevol excusa, això sí, sempre millor si pot culpar a altres.
El GEN-Gob Eivissa recorda al conseller de Patrimoni que la importància de ses Feixes és inqüestionable com així ho demostra que hagués estat inclosa en la candidatura d’EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT, impulsada l’any 1998 i aconseguida el 1999. La protecció dels pocs espais emblemàtics que ens queden no pot estar supeditada a les expectatives urbanístiques i crematístiques que hagi sobre una zona. És precisament quan està amenaçat el patrimoni històric que s’ha de protegir, no servir.lo en safata de plata als especuladors

El GEN-Gob Eivissa recorda també al Sr. Marí Tur que no és cert que la CIOTUPHA pugui donar el vist i plau a la urbanització de la zona ja que la Llei de Patrimoni de les Illes Balears i La Llei de Patrimoni Històric Espanyol deixen molt clar que la figura de BIC comporta que “qualsevol intervenció en un bé d’interès cultural haurà de respectar els valors que en motivaren la declaració i es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé.” A més, “es prohibirà l’eliminació de parts del bé”.
Ses Feixes, com a Lloc d’Interès Etnològic, (lloc o paratge natural amb construccions o instal·lacions vinculades a formes de vida, cultura i activitats tradicionals) son un entramat de canals, sèquies i portals, la conservació dels quals és absolutament incompatible amb la urbanització de la zona i el Codi Penal Espanyol contempla sancions per als responsables, per acció u omissió, de la destrucció de qualsevol bé protegit.

El GEN-Gob Eivissa, recorda al conseller de Patrimoni que està oblidant d’una manera conscient, deliberada i continuada les seves obligacions envers ses Feixes,(com també ho fan els ajuntaments implicats) no defensant el BIC com cal davant dels tribunals i no fent complir la Llei davant les agressions diàries i constants que pateix la zona: aparcaments, instal·lació de cartells sense permís, abocament de runes, etc., tot això únicament per afavorir, com sempre, l’especulació urbanística que, com sempre, passa per sobre del nostre patrimoni natural i històric de manera totalment impune.