El GEN demana al Consell que protegeixi dos pous en perill imminent de destrucció al municipi de Vila (16/06/2005)

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa ha enviat una petició a la Conselleria de Patrimoni del Consell Insular per tal que incoï expedient de declaració com a Bé Catalogat de dos pous situats just devora el segon cinturó de ronda de Vila: el pou de Ca n’Escandell i el pou de Cas Mut.

Aquests dos elements de la nostra arquitectura popular es troben en bon estat de conservació, sobretot el de Ca n’Escandell, i són mostres emblemàtiques de la construcció rural eivissenca.

No obstant la seua importància, aquestes dues construccions pateixen una doble amenaça: l’ampliació del segón cinturó de ronda, que deixerà els dos pous just al costat de l’asfalt, sense descartar que les obres puguin danyar-los accidentalment, i, en segón lloc, l’amenaça urbanística que pesa sobre els terrenys on es troben, ja que tant en un cas com en l’altra es tracta de solars edificables segons les normatives vigents.

Davant aquesta situació de perill i, també, d’abandó i progressiva degradació que pateixen aquestes dos mostres de la nostra arquitectura rural al municipi d’Eivissa, el GEN s’ha adreçat a la conselleria per tal que, en aplicació de la Llei del Patrimoni Històric Artístic de Balears, procedeixi a la seua declaració com a Bé Catalogat.

Volem recordar que les obres del segón cinturó ja han causat la destrucció de diversos elements de la nostra història i la nostra arquitectura. Els 22 hipogeus romans destruïts recentment amb el vist-i-plau institucional ha estat només el darrer dels bens que la política viaria del Consell i el Govern ha eliminat.

El Pla de Vila, que fins fa poc era una zona rica en edificacions rurals i en mostres d’arquitectura autòctona, ha vist perdre en només uns anys la major part d’aquests valors, per convertir-se en una ininterrompuda successió de ciment i asfalt, que devora tot alló que troba al seu pas. Cal recordar, en aquest sentit, la recent demolició denunciada ja per la nostra entitat, del conjunt històric de Can Misses i de la sènia de ses Galamones davant l’absoluta passivitat institucional.

El menyspreu que pateixen gran part dels nostres bens patrimonials no pot continuar per més temps. És necessari que aquelles manifestacions culturals que sobreviuen a aquest urbanisme tan irresponsable siguin preservades per a les generacions futures i com a mostra del respecte que els eivissencs tenim per la nostra identitat.

Descarregar el texte amb la proposta lliurada davant la CIOTUPHA