El GEN adverteix a l’Ajuntament d’Eivissa que no pot atorgar llicència a can Misses (03/06/2005)

El GEN-GOB Eivissa ha enviat escrit (que us adjuntam) a l’Ajuntament d’Eivissa advertint-lo que, segons diversos articles de la Llei de Disciplina Urbanística(Llei 10 de 1990) seria il·legal atorgar llicència de construcció per urbanitzar els 2 solars de la zona de Can Misses on el passat mes de març s’enderrocaren el Conjunt Rural de Can Misses, protegit a la revisió del PGOU amb un nivell “B” i la sènia de ses Galamones, protegida amb el nivell “A”.
De fet, l’art. 33 de l’esmentada Llei diu que “en ningún caso la infracción urbanística no puede suponer un beneficio económico para el infractor”. El GEN recorda que els promotors i propietaris dels 2 solars, enderrocaren, presumptament sense llicència municipal, dos bens patrimonials protegits quan, a més, la Llei de Disciplina Urbanística ja mencionada regula que també es necessita llicència per a la demolició de qualsevol estructura (art.2.11). Això suposa, segons la mateixa Llei, una infracció urbanística que en cap cas pot suposar un benefici econòmic per a l’infractor ja que està ben clar que el seu objectiu era i és la urbanització de la zona i els bens patrimonials suposaven un entrebanc.

Per altra banda, el GEN Eivissa, demana a través del mateix escrit personar-se com a part en l’expedient de disciplina urbanística que segons va manifestar el regidor d’urbanisme l’ajuntament havia obert contra els infractors, donat que va ser la Secció de Patrimoni del grup qui va denunciar l’enderrocament dels dos conjunts.

El GEN recorda també que en aquesta infracció conflueixen 2 agravants recollits a la Llei: reincidència (la demolició de 2 bens amb pocs dies de diferència) i la demolició d’elements patrimonials, la qual cosa no pot quedar impune i la sanció ha de constituir un exemple i un avís per tal que s’entengui que el patrimoni històric és de tota la ciutadania, independentment de la seva titularitat, tal i com diu la Llei de Patrimoni i la pròpia Constitució espanyola i que les lleis estan per ser respectades, tant pels promotors com per les institucions públiques.