Al.legacions a les nnss i cc del municipi de Santa Eulària des Riu (20/01/2004)

Joan Carles Palerm Berrocal, en nom i representació del GEN-GOB Eivissa, entitat legalment constituida, amb domicili a efectes de notificacions a l’apartat de correus 1185, 07800, Eivissa, Illes Balears, en periode d’exposició pública de les NNCC i SS de Santa Eulària des Riu, (BOIB de 31/12/2003).

Descarregar el texte complet de les al.legacions