El GEN denuncia que el Consell prepara el camí per a una nova gran pedrera a ANEI, beneficiant, una vegada més el grup Matutes (15/05/2005)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol denunciar les maniobres que ha portat a terme el Consell Insular a través del Pla Territorial Insular per tal de permetre l’obertura de noves pedreres a l’interior de zones protegides, fins i tot amb la categoria d’Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI). Fruit d’aquestes maniobres serà la propera autorització d’una nova pedrera a la zona de La Granada, darrera Sa Coma, just devora la pedrera d’en Canyes o de Cas Capità.

La zona, coneguda com s’Espartar, és veïna de la pedrera de Cas Capità i, com han informat els mitjans de comunicació recentment, ha estat també comprada pel Grup Matutes i per Matías Arrom Bibiloni (MAB). La intenció d’aquestes dues empreses en comprar aquest terreny és clara: obrir una nova pedrera a s’Espartar per tal de tenir-ne dues operatives quan comencin les obres de les autopistes de Sant Antoni i de l’aeroport.

Aquest fet demostra la magnitud que tendrà l’obra d’aquesta autopista i l’abast de la destrucció que comportarà, ja que, apart d’augmentar considerablement la quantitat d’asfalt damunt el camp, també provocarà un nou forat de proporcions intolerables.

S’ha de destacar que aquesta nova pedrera de s’Espartar no seria possible legalment sense la modificació feta pel Consell en el text del PTI, que primer no permetia noves indústries extractives en zones protegides i ara sí. Això ha estat una nova mostra de la submisa claudicació dels poders públics davant les pressions de determinats interessos econòmics, com el del grup empresarial Matutes i MAB, grans beneficiaris de canvis com aquest.

L’impacte d’una nova pedrera al mig de l’ANEI de La Granada representarà un atemptat sense precedents contra aquesta zona forestal, autèntic pulmó verd de l’illa d’Eivissa, que l’any 1994 va patir un greu incendi, que l’any 1991 va veure com s’hi instal·lava una monstruosa línia d’alta tensió que va del Club de Campo fins Sant Antoni i que, des de fa anys, pateix els efectes de la pedrera de Cas Capità. Així és com, poc a poc, aquesta zona teòricament protegida, va degradant-se .

Aquesta variació en el PTI obre la porta a l’obertura de pedreres a TOTES LES ZONES PROTEGIDES D’EIVISSA, la qual cosa s’afegeix a totes les altres obres que es poden fer a espais protegits: camps de golf, cases, esteses elèctriques, etc. etc. etc.

És insultant i vergonyós veure quin és el tracte que les nostres autoritats donen a les zones suposadament protegides, mentre van pregonant pels mercats turístics el gran nivell de protecció que, segons ells, tenen les nostres illes.

El GEN demana a l’Ajuntament de Sant Antoni, com a institució que ha d’atorgar permisos imprescindibles per al funcionament de tota nova pedrera, que no concedeixi cap autorització per a la pedrera de s’Espartar quan es sol·liciti, i que es posi del costat del benestar comú i la preservació ambiental, no de la desaparició d’una nova muntanya al seu municipi.