El GEN presenta un escrit al Consell Insular reclamant la retirada de les tanques publicitaries il.legals. (27/04/2005)

Stella Matutes Prats
Consellera de Vies i Obres.
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

Eivissa, 21 d’abril de 2005

Senyora consellera:

El Grup d’Estudis de la Naturalesa vol posar-li de manifest la preocupació que des de sempre hem expressat sobre la proliferació de tanques publicitàries en sol rústic. A conseqüència d’aquesta inquietut, el GEN va aconseguir, l’any 2002, que l’anterior equip de govern del Consell iniciàs un paquet d’expedients sancionadors contra quaranta o cinquanta tanques en concret, de les que s’havia comprovat prèviament la seua situació irregular.

Malauradament, però, el nostre grup no té constància de com va acabar la tramitació d’aquests expedients, o si tant sols va acabar. Per aquest motiu, ens dirigim a vosté per tal de saber en quin estat es troben aquests expedients, la culminació dels quals pot representar una primera passa per a aconseguir un mínim de disciplina dins aquest sector.

El GEN va comptabilitzar l’any 2002 més de 200 tanques publicitàries il·legals en sòl rústic, però el problema, lluny de solucionar-se, es manté intacte o fins i tot és pitjor que abans. Eivissa és, proporcionalment, l’illa on més elements d’aquest tipus té al costat de les carreteres.

Com segurament ja sap, la vigent Llei de Carreteres de Balears de l’any 1994 prohibeix la instal·lació de tanques publicitàries al costat de les carreteres com a norma general i només les permet si estan situades a travesseres de població i, en aquests casos, únicament si compten amb llicència municipal.

Reiterant el nostre interès per a conèixer l’estat dels esmentats expedients i, en general, de quins son els plans de la conselleria que vostè dirigeix sobre aquest tema, i oferint-li tota la col·laboració que puguem per ordenar aquesta qüestió.

Rebi una cordial salutació.