El GEN denuncia que el Consell continua sense gastar els 3 milions d’euros promesos el 2004 per comprar sol rústic. (26/04/2005)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) reclama al Consell Insular d’Eivissa i Formentera que inverteixi els 3 milions d’euros (500 milions de pessetes) que havia consignat en els pressuposts insulars de 2004 per a la compra de terrenys rústics.
L’equip de govern del Consell va prometre que gastaria aquest quantitat per a adquirir terrenys que passarien a ser de titularitat pública i caràcter protegit. No obstant, això, a pesar que l’any 2004 ja ha acabat i que ja portam quatre mesos del 2005, continua sense executar-se aquesta partida pressupostària, d’una importància capital, ja que permetria salvar una important extensió de sòl.

El GEN reclama serietat en la política pressupostària del Consell, que promet inversions per a la conservació d’espais naturals que mai no arriben a fer-se. Aquest tipus de pràctiques són especialment lamentables, perquè representen un engany al ciutadà i una estafa al contribuent, que pensa que els seus diners seran invertits en despeses positives, però finalment no és així.
La nostra organització sempre ha recolzat la política de compra de terrenys per a ús públic i protegit, ja que és la millor garantia de la seua preservació, donada la inseguretat jurídica i la manca de vigilància que caracteritza la política urbanística a Eivissa.

Volem recordar, que a més d’aquests 3 milions d’euros de l’any 2004, el Consell Insular va incloure, en els seus pressuposts de 2005, una nova partida de 1,5 milions d’euros (250 milions de pessetes) per a la mateixa finalitat. Tot i que només han passat 4 mesos des de l’entrada en vigor dels pressupostos actuals, no tenim coneixement que s’hagi realitzat tampoc cap gestió destinada a gastar aquests diners.
Per això, el GEN insta a l’equip de govern a fer efectives aquestes partides per a la compra de sòls d’elevat ecològic, ja que, si no, s’estarà perdent una oportunitat immillorable per salvar definitivament una part de la nostra illa.