El GEN demana al Consell que multipliqui els efectius humans i materials per fer complir la legalitat urbanística (14/04/2005)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol denunciar públicament la manca de mitjans amb què compta el Consell Insular d’Eivissa i Formentera per fer efectiva la disciplina urbanística i evitar o sancionar les infraccions que es cometen en aquesta matèria.

Tot i que les lleis atorguen als ajuntaments la primera responsabilitat en el compliment de les normatives urbanístiques i la capacitat per a sancionar les infraccions, també és cert que els consells insulars estan plenament facultats per a assumir aquesta responsabilitat quan (com és el cas d’Eivissa i Formentera) els ajuntaments fan deixadesa d’aquesta obligació. A dia d’avui, no es coneix cap expedient municipal que hagi acabat amb la demolició d’una casa il·legal en els darrers 20 anys, a pesar de la multitud de casos que mereixen aquesta actuació.

El Consell Insular, a pesar de les competències que té en la matèria, sembla haver decidit posar-se a l’altura dels ajuntaments i fer igual que ells, és a dir, no fer res i afavorir així una impunitat urbanística total. De fet, lluny de lluitar per defensar la legalitat sembla més preocupat per perpetuar la degradació y l’especulació, afavorint, mitjançant normatives vergonyoses, la legalització de les infraccions i la urbanització dels darrers paratges naturals. Això representa una gravíssima situació, ja que es premia i s’estimula que es cometin infraccions per tot arreu. Si els constructors saben que no hi ha vigilància ni sancions, difícilment s’aconseguirà reprimir les il·legalitats.

A dia d’avui, el Consell Insular disposa d’uns mitjans per garantir la disciplina urbanística absolutament ridículs, que es concreten en dos o tres zeladors, un o dos vehicles i poca cosa més. Això no demostra cap voluntat real de perseguir les infraccions, ja que, donat el volum de construccions il·legals que es fan Eivissa, se necessita molta més gent i molts més mitjans per a estar present damunt el terreny, fer feina de gabinet i desenvolupar les feines jurídiques corresponents.

Per això, el GEN demana que es doti al Consell Insular d’un Cos de Disciplina Urbanística composat per una important quantitat de zeladors, no inferior a una dotzena, per tal de poder controlar damunt el terreny les infraccions. Aquesta unitat hauria de comptar també amb el parc automobilístic, els assessors jurídics específics i altres recursos humans i materials suficients per a poder combatre eficaçment les infraccions que proliferen per tot arreu i que amenacen la utilitat de les lleis aprovades.

El GEN considera que aquest Cos de Disciplina Urbanística hauria de tenir una oficina pròpia, una assignació pressupostària anual i un funcionament autònom, per tal de no mesclar la seua feina amb la general de la conselleria d’Urbanisme.

Com és obvi, aquest departament hauria d’aplicar fins les últimes conseqüències totes les possibilitats sancionadores que ofereix la Llei de Disciplina Urbanística de Balears i altres normatives relacionades, per tal d’eliminar definitivament aquesta lacra que són les obres il·legals, i que s’escampen cada vegada més per les nostres illes.

Aquest funcionament és el que han escollit altres consells insulars, que han aconseguit implantar dins la societat una sensació de respecte a la llei que és la única manera d’aconseguir que les normes es compleixin. Continuar amb una sensació d’impunitat i de manca de control farà inservible tant el Pla Territorial Insular com els Plans Generals com qualsevol altra normativa que busqui una regulació i ordenació del nostre castigat territori. És responsabilitat de les Administracions públiques fer complir les seues pròpies lleis.