Pla d’ambientalització de comerços de les illes Balears (16/01/2004)

Des del GOB Formentera i el GEN-GOB Eivissa volem fer pública la continuació, durant l’any 2004, del “Pla d’Ambientalització de Comerços de les illes Balears”.

El motiu que inspirà aquesta campanya és l’elevat increment en la producció de residus que patim a les nostres illes i la problemàtica ambiental i econòmica derivada de la seva necessària gestió. Un marc on, innegablement, comerciants i consumidors estan especialment implicats ja que els residus provenen de tot allò que consumim.

Aquesta campanya de sensibilització que realitzen les diferents seccions del GOB a cadascuna de les illes es porta a terme gràcies al patrocini de la Direcció General de Comerç del Govern de les Illes Balears.

A les Pitiüses hi col·laboren igualment, la majoria d’ajuntaments i el Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

El Pla te com a principal objectiu sensibilitzar a comerciants i consumidors sobre els avantatges ambientals derivats de la reducció del consum de plàstic, així com promoure nous hàbits de venda i consum més respectuosos amb el medi ambient.

La imatge de la campanya canviarà enguany, però el missatge és pràcticament el mateix: es tracta de reduir la producció de residus, allò de “canvia la bossa de plàstic pel senalló”. També volem incidir en la promoció del consum de productes locals, si són ecològics millor, per així revitalitzar el sector primari i promoure la conservació del medi rural.

Des del sector comercial són moltes les millores ambientals que es poden impulsar: reducció i substitució de les bosses de plàstic (per senallons, bosses de tela o paper, carretons, reutilització de les capses de cartró que es generen als comerços, etc.), comercialització de productes respectuosos, eliminació d’envasos i embalatges excessius i innecessaris, col·laboració en la recollida selectiva, etc. Ara, novament, també poden col·laborar amb la difusió i participació activa en la campanya “el Comerç amic del medi ambient”.

A les Pitiüses, tot i que fins ara s’han realitzat activitats puntuals als mercats dels principals nuclis poblacionals de les Pitiüses, s’ha treballat especialment amb el petit comerç. Enguany seguirem treballant amb aquests comerços, però volem obrir també una nova via incorporant les mitjanes superfícies. No podem oblidar aquestos espais que, com a resultat de la important activitat comercial que realitzen, generen un elevat volum de residus.

Per a més informació : http://www.gengob.org/comerc.htm