El GEN denuncia la destrucció del conjunt rural de can Misses, protegit pel PGOU de Vila (19/03/2005)

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa denúncia i lamenta la destrucció d’un nou bé patrimonial, el conjunt rural de Can Misses, integrat per una casa rural, safareig amb sènia i molí aiguader. Aquest conjunt, documentat ja en un mapa de l’enginyer Ballester l’any 1738, es coneixia com Can Misses des de l’any 1758, degut al nom d’un majoral, i es trobava protegit amb un nivell B dins el Catàleg Municipal de Patrimoni de la revisió de PGOU aprovada inicialment el 15 de desembre de 2004. Segons el PGOU, s’havia de conservar juntament amb el seu entorn però ha caigut víctima de les pressions urbanístiques existents a la zona. (Es pot comprovar la imatge del conjunt en la fitxa núm. 61 de l’esmentat Catàleg Municipal).

Segons la Llei de Patrimoni de les Illes Balears, els ajuntaments han de fer un catàleg dels béns patrimonials a protegir. Això no ha servit per evitar la destrucció del conjunt, amb la qual cosa es demostra malauradament la inutilitat del catàleg i que no s’han posat en marxa els mecanismes necessaris perquè la protecció fos efectiva.
El GEN exigeix saber si es va donar llicència de demolició del bé, si és així per què, i en cas contrari que es prenguin les mesures disciplinàries que marca la llei.

Per altra banda, Can Misses també es trobava catalogat dins l’Inventari de Patrimoni Rural del municipi d’Eivissa elaborat per encàrrec del Consell l’any 2000. La valoració etnològica i patrimonial que li donava aquest catàleg era alta. Tampoc ha servit perquè la Conselleria de Patrimoni fes ús de les seues competències (articles 23 i 24 de la Llei de Patrimoni) per aturar les obres d’enderrocament. En el seu escrit al Consell, el GEN exigeix saber per què, a la vegada que insta a la CIOTUPHA a incoar també expedient d’infracció.
El conjunt rural de Can Misses havia donat lloc a un dels topònims més emblemàtics del Pla de Vila. Amb ell ha desaparegut un altre referent patrimonial d’Eivissa.

El GEN lamenta i denúncia públicament que, una vegada més, les institucions, que haurien de vetllar per l’interès general i la protecció del patrimoni i el territori, s’hagin plegat als interessos immobiliaris que són els autèntics i únics governants de les nostres illes, malauradament pel nostre territori i el nostre patrimoni.
Mentre el Consell anuncia que ha signat un Conveni per restaurar i salvar alguns dels molins aiguaders del Pla de Sant Jordi i ses Salines (els que no molesten a les obres de l’autovia de l’aeroport) després d’haver caducat l’expedient de protecció com a Béns Catalogats, no ha sabut o no ha volgut evitar l’enderrocament del segon molí d’aquestes característiques en pocs mesos. El primer va ser el de Ca’n Abel a Can Raspalls i el segon, el que formava part del conjunt rural de Can Misses.