El GEN rebutja la urbanització de Ses Variades i reclama la seua conversió en parc urbà (02/03/2005)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) expressa el seu total rebutj al projecte d’urbanització del sector de ses Variades, a Sant Antoni, presentat recentment per l’Ajuntament i que preveu la construcció de 469 habitatges en aquest indret, d’uns 100.000 metres quadrats.

El GEN recorda que ses Variades és l’únic espai sense edificar que queda en el nucli urbà de Sant Antoni i, per la seua proximitat a la mar i les seues característiques geogràfiques, és utilitzat habitualment per la població com a lloc d’oci i realització d’activitats lúdiques.

Omplir de ciment la zona de ses Variades representarà incrementar amb 1.407 habitants la població actual del poble, donat que una vivenda equival a tres habitants. Així mateix, això suposarà un augment espectacular del parc automobilístic del nucli urbà, molt saturat en l’actualitat i especialment en els mesos d’estiu. El consum d’energia, la producció de residus i el consum d’aigua (que ja s’ha de fer a través d’una dessaladora actualment) empitjoraràn també amb aquesta estirada poblacional, absolutament innecessària.

El GEN lamenta profundament que l’equip de govern i el grup de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Antoni no hagin tengut en compte els milers de firmes recollits pels veins de la zona demanant la conversió de la zona en un parc urbà on seguir desenvolupant les activitats lúdiques a que té dret la població. Una vegada més, les institucions opten pel ciment i el formigó en comptes d’optar per les zones recreatives, que són la vertadera necessitat dels nostres nuclis urbans.

S’ha de recordar que aquest sector és un dels que el Pla Territorial Insular (PTI) actual va requalificar com urbà després d’haver estat convertit en sol rústic per la llei 6/99 (les Directrius d’Ordenació del Territori, DOT). Aquest és el primer cas de les set requalificacions semblants que ha fet el PTI on es concretarà la seua encimentació després d’aquest canvi legal produït per beneficiar les empreses familiars de l’ex ministre Abel Matutes. Els canvis en la titularitat dels terrenys, que ara han passat a mans d’altres empreses també vinculades amb l’ex ministre, no aconsegueix amagar la seua presència darrera aquesta operació immobiliària.

El GEN demana l’arxiu d’aquest projecte i la seua substitució per un parc que abarqui la totalitat dels terrenys, i es consolidi, així, un àrea destinada a l’oci popular, aprofitant també la fama mundial que té ses Variades com a indret turístic de descans. Aquesta imatge quedarà definitivament destrossada amb aquesta urbanització, malgrat les franjes de “zones verdes” que la promotora assegura que farà però que de moment no tenen cap reflex real damunt el planejament municipal, amb la qual cosa la promotora no té cap obligació legal de deixar-les inedificables.