El GEN sol.licita l´execució forçosa de la sentencia de cas Baloo Music (18/12/2003)

Havent finalitzat el termini fixat per l’execució de la sentència que obliga, a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la demolició de la macroedificació de Corona, propietat de Baloo Music, sense que s’hagi portat a terme la mateixa, el GEN ha remés escrit al Jutjat núm. 1 de Palma de Mallorca a fi de demanar que s’iniciï el tràmit d’execució forçosa de la mateixa.

L’Ajuntament de Sant Antoni no ha mostrat, en aquests dos mesos, cap intenció de portar a terme la demolició ordenada pels tribunals de justícia. Durant aquest termini s’han portat a terme mesures dilatòries com, per exemple, sol·licitar al promotor que sigui ell qui executi la sentència. S’ha de recalcar que la sentència és clara i inequívoca quan ordena a l’Ajuntament la demolició, i no a cap altre implicat en el cas.

Tot i que recentment hem set testimonis d’una de les més vergonyoses actuacions de la història del Parlament Balear, amb l’aprovació d’una disposició legal que té la intenció de burlar la justícia i evitar la demolició d’aquest atemptat contra el medi natural i el paisatge de la nostra illa, el GEN creu ineludible l’execució de la sentència ferma que pesa sobre aquest cas, per altra banda necessària si volem seguir presumint de viure en un Estat de Dret.

Per altra banda, donada l’evident utilització que s’ha fet dels poders públics per posar-los a disposició d’interessos molt particulars i concrets, el GEN espera que els partits de l’oposició al Govern Balear compleixin amb el seu deure i, tal i com han anunciat, portin el cas de la Llei d’Acompanyament de Pressupostos de 2004 davant del Tribunal Constitucional.