El GOB anima als nous governs a ser valents i conseqüents (17/06/2019)

La Junta Directiva Interinsular del GOB s'ha reunit a Menorca per a tractar qüestions que ens afecten al conjunt de les Illes Balears. Diferents indicadors ens diuen que ens trobam en una situació d'emergència i que és urgent que el conjunt de la societat i les institucions l'abordem de manera decidida i valent. Davant el nou escenari polític, el GOB treballarà i demanarà accions significatives especialment en les següents qüestions:

1.- Posar Límits a la pressió humana sobre les Illes Balears:

-Reduir les places turístiques amb la formula 2x1, cercant eliminar places obsoletes.

-Reduir la pressió turística i la contaminació produïda pels creuers i els avions.

2.- Desclassificar territoris en perill de ser construïts, principalment:

-Els territoris que no tenguin drets urbanístics consolidats.

-Els territoris que limitin o incloguin ANEIs.

-Els territoris en primera línia litoral.

3.- Establir i aplicar mesures que frenin l'especulació urbanística.

4.- Aplicar eficaçment les noves normes de protecció ambiental, sobre la posidònia, els residus, la transició energètica i el canvi climàtic. Exigirem que siguin dotades de recursos humans i tècnics de manera suficient. El decret posidònia especialment requereix una vigilància efectiva.

5.- S'ha de descarbonitzar l'economia. Hem d'avançar en la transició energètica i l'economia circular.

6.- Exigir que les noves construccions tendeixin a l'impacte ambiental nul, en quant a consum d'aigua, energia i materials constructius. Aplicació de la normativa nZEB (Edificis de Consum Energètic Quasi Zero).

7.- Demanar la revisió del sistema fiscal amb criteris ecològics.