L'escandalós cas del Consell d'Eivissa, el PGOU d'Eivissa i la planificació territorial de l'illa (03/05/2019)

L'escandalós cas del Consell d'Eivissa, el PGOU d'Eivissa i la planificació territorial de l'illa

 El Consell Insular està bloquejant, (obeint a interessos desconeguts?) , l'aprovació de la modificació del PGOU de la Ciutat d'Eivissa. L'excusa és que no està acreditada la suficiència de recursos hídrics. Una suficiència que no existeix ni existirà perquè depen de la legalització de l'extracció d'aigua de pous que es troben sobreexplotats fins més enllà dels límits viables des de  fa dècades. Aquesta excusa, però, suposa que torna a estar en vigor el PGOU dels anys 80, amb un creixement possible que dobla el document que el Consell es nega a aprovar. La única cosa llògica seria decretar la suspensió del planejament municipal (i no només el d'Eivissa, sino també d'altres, especialment el de Sant Josep), per no tenir suficiència de recursos hídrics. Altra opció seria la via de la Comissió de Medi Ambient, aprovar el nou Pla General i suspendre l'aprovació de noves llicències mentre no hi hagi suficiència de recursos hídrics, tal i com, per cert, hauria d'haver fet el propi ajuntament des de l'any 2015, quan l'informe de la Comissió de Medi Ambient advertí que no era viable que la població del municipi seguís cresquent. Amb el bloqueig dels Consell s'aconsegueix no nomes tornar al PGOU dels anys 80, sino també el desempar de ses Feixes i, és de suposar, que ja s'estiguin donant d'entrada noves solicituts de llicències en base a l'anterior PGOU. És d'això que es tracta la maniobra?
Mentre, aquest Consell Insular, tan sobtadament 'conscienciat' amb la manca d'aigua, manté encara desenvolupista Pla Territorial Insular de 2005, i tots els planejaments suïcides de l'illa. Costa pensar que poguem estar en pitjors mans, però per desgràcia en aquestes qüestions sempre ens solem superar. Al servei de qui està el Consell Insular? Quina ma negre està aturant l'única modificació de planejament a la baixa que s'està tramitant? A quins interessos obeeix això i que encara estigui pendent d'aprovació definitiva la minsa modificació del Pla Territorial que, tot i haver acabat pràcticament la seva tramitació no arriba? Costa creure que sigui simple ineficacia. Les conseqüències les patirem tots. Mentre, se segueixen omplint la boca de 'sostenibilitat', que no saben què és.
El GEN remetrà un escrit a l'Ajuntament per tan d'advertir que no es poden admetre a tràmit noves solicituts de llicència d'obra nova, per no tenir el municipi suficiència de recursos hídrics, ja no per nous creixements, sino tampoc per atendre l'actual població en els propers anys. L'Ajuntament no pot al.legar desconeixement d'aquesta qüestió, perquè té uns demolidors informes de la comissió de medi ambient al respecte. Resulta escandalòs que des del propi consistori s'admeti que no es té cap intenció d'aturar les llicències per nous creixements urbanístics i que la seva actitud sigui la de "tranquilitzar" seguint donat llicències.
A què juga el Consell Insular i en quin equip? Podem imaginar com  es voran, d'aquí a unes dècades, aquestes irresponsables polítiques territorials, no només al municipi d'Eivissa?. No hi ha consciència de les conseqüències que tanta irresponsabilitat arribarà a tenir