EL GEN DENUNCIA QUE CONTINUA L’ACUMULACIÓ DE RESIDUS A LA ZONA DES FORN DES SAIG, A SANT CARLES DE PERALTA. (09/11/2018)

TOT I QUE ELS FETS VAREN SER OBJECTE D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA, L’INCIVISME DELS RESPONSABLES I LA DEIXADESA INSTITUCIONAL CONVERTEIXEN AQUEST PARATGE PROTEGIT EN UN ABOCADOR DE TOT TIPUS DE RESIDUS.

A dia d’avui s’està encara procedint a l’acumulació de residus, alteració de la coberta vegetal i plantació d’especies alòctones i invasores a la zona coneguda com es Forn des Saig. Aquesta situació es ve donant en els darrers anys i va ser objecte d’obertura d’expedient sancionador per part de l’ajuntament, al 2016. Segons notícies aparegudes a la premsa local imposà una sanció de 35.000 euros i donà un termini de 10 dies al responsable per procedir a la retirada dels residus acumulats.

De la visita a la zona es dedueix que l’activitat d’acumulació de residus no ha cessat ni han estat retirats. En aquests moments, a l’interior d’aquest espai natural protegit, amb la qualificació d’Àrea Natural d’Especial Interès, a part de la incessant acumulació de brutor de tot tipus, ara s’està procedint a la substitició de la coberta vegetal existent, eliminació d’exemplars silvestres de Nerium oleander, plantació Carpobrotus, exemplars de Yucca schidigera, Carica papaia, Geranium… etc. Algunes d’aquestes espècies, a part de tractar-se d’invasores amb alta capacitat d’implantació i substitució de la coberta vegetal original, poden ser portadores de la bactèria Xylella i poden posar en perill els exemplars de Nerium silvestre de la zona.

L’alteració de les característiques naturals de la zona és molt greu i, a més, l’acumulació de residus (sanitaris, pvc, mobles, palets, pneumàtics, metalls, vidres, maquinària, matalassos, caravanes, al manco una embarcació…, etc), que suposen un increment del perill d’incendi forestal,  també s’ha procedit a realitzar moviments de terres amb una excavadora, obertura de viari, explanacions, completament incompatibles amb la conservació de l’entorn natural.

Per l’exposat s’ha sol.licitat  la immediata actuació de l’ajuntament per tal de que retiri de forma subsidiària les tones de residus de tot tipus que a hores d’ara ocupen ja una superfícia de diverses hectàrees.

Resulta inexplicable que no hi hagi constància de cap actuació de la conselleria de medi ambient al respecte, per aquest motiu el GEN s’adreçarà tambe a aquest organisme per recabar informació sobre si existeixen actes dels agents de medi ambient i, en aquest cas, quines han estat les actuacions de la conselleria. Així mateix s’ha solicitat que els fets siguin traslladats al ministeri fiscal per si poguessin ser constitutius de delicte contra el medi ambient.