Es denuncia a fiscalia el deteriorament intencionat des Prat de Vila (21/02/2005)

Es tracta d’un espai declarat Bé d’Interès Cultural i d’una zona humida

L’objecte de la denuncia és el deteriorament intencionat i consentit de la zona des Prat de Vila, BIC i zona humida sotmesa a una gran presió urbanística a l’actualitat.

Es denuncien incompliments de la Llei de Patrimoni, de la llei de residus i del Decret de Règim Hidràulic.

Els autors dels fets, el propietaris dels terrenys, el Consell Insular i l’Ajuntament d’Eivissa denunciats per presumptes delictes contra el patrimoni i el medi ambient, bé per l’autoria dels fets (acció) o per deixadesa de funcions (omissió), per incompliment del deure de conservació previst a la legislaciò sobre patrimoni històric.

El fet que entre els residus dipositats a la zona en qüestió n’hi hagi de considerats tòxics i perillosos, tant per la legislació estatal com europea, fa que la seva retirada s’hagi de fer per part d’empreses homologades i disposant d’un preceptiu pla de treball autoritzat, que s’ha de presentar davant de l’autoritat laboral corresponent.

Veure detalls de la denúncia feta