COMUNICAT INTERINSULAR 2017 (10/06/2017)

 

Les diferents seccions insulars del GOB s'han reunit, durant els dies 9 i 10 de juny, a l'illa d'Eivissa, per celebrar la Junta Directiva interinsular. Aquesta trobada es porta a terme anualment, de forma rotatòria a les diferents illes de les Balears. Durant aquests dies s'ha constatat la preocupació, a totes les seccions insulars, per l'increment de la massificació a les diferents illes i per les problemàtiques ambientals i socials que se’n deriven.

 

Entre els principals temes tractats pels representants del GOB Mallorca, el GOB Menorca i el GEN-GOB Eivissa, destaca, especialment, la necessitat de controlar el creixement i la massificació que estan patint les illes. La perillosa continuïtat d’una política que afavoreix l’arribada de més i més gent.

 

Ens preocupa, l'estat de conservació de la Posidonia oceanica i l'impacte del Decret de protecció de la mateixa, que esperem sigui aprovat el més aviat possible. A més, des del GOB balear, es remarca la necessitat d’incorporar la cartografia de la P. Oceanica a les cartes nàutiques.

 

Entre els altres temes tractats durant les jornades, està la falta d'una estratègia en matèria de bioseguretat, la qual cosa provoca problemes importants: com l'arribada de la Xylella fastidiosa o, entre d’altres, els derivats per l'entrada de serps a l’interior de les oliveres destinades a jardineria. Es constata, a més, que aquesta és una problemàtica important a totes les illes. També, que es necessària una acció ferma per part de les administracions i la coordinació de les diferents actuacions a partir d’una Estratègia Balear de Bioseguretat.

 

Entre els temes analitzats durant la trobada interinsular, els membres del GOB destaquen: la preocupació pel canvi climàtic i la necessitat de treballar junts per modificar el model energètic de Balears per tal de garantir la nostra sostenibilitat. També, la voluntat de treballar a totes les illes per controlar l'ús del domini públic i la seva recuperació.

 

En darrer lloc, a rel dels problemes derivats del cas de can Xumeu (a cala d'Hort, Sant Josep de sa Talaia, a l’illa d’Eivissa), amb els informes oficials, que no contemplaven l'existència de la Genista dorycnifolia, i per tant l'impacte sobre aquesta espècie endèmica eivissenca, el GOB ha constatat la necessitat de poder garantir la possibilitat de recórrer els informes de la CBMA.

 

Entre alguns dels acords adoptats, volem destacar el compromís de les diferents seccions del GOB, d’incrementar el treball conjunt i coordinat amb els temes que tenen una dimensió clarament interinsular, com els anteriorment senyalats.

 

Eivissa, 10 de juny de 2017