El GEN rebutja l’ampliació del dic des Botafoc (01/02/2005)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol mostrar la seua indignació pel projecte d’ampliació del dic des Botafoc, afegint-hi nous espigons disposats paral·lelament al principal i amb una plataforma adossada a la carretera, segons els plànols fets públics recentment als mitjans de comunicació.

Aquesta ampliació, no per indignant menys esperada, representa un incompli-ment flagrant del document signat per la pròpia Autoritat Portuària de les Balears segons els qual s’adquiria el compromís de fer l’actual dic des Botafoc sense fer-hi mai cap ampliació. L’Autoritat Portuària ha de ser conseqüent amb els documents que firma i, per tant, ha de retirar immediatament aquesta projecte.

Per una altra part, aquests nous espigons no fan més que donar la raó al GEN quan advertia, fa uns anys, que l’actual dic no seria més que el principi d’una gran ampliació del port d’Eivissa, per tal d’incrementar encara més la capacitat d’entrada de passatgers i mercaderies a l’illa. A més a més, amb aquest projecte s’agreujarà notablement la problemàtica d’agitació d’aigües que es pretenia combatre amb el dic, donat que es torna a reduir el ja esquifit mirall d’aigües del port.

Davant aquesta situació, és necessari que l’Ajuntament d’Eivissa expressi de manera urgent i inequívoca el seu total rebutj a l’anunciat projecte i adopti totes les mesures legals al seu abast per impedir-la, donat que contradiu la seua voluntat de fer només el dic actual.

El GEN considera que, una vegada més, les institucions tornen a promoure un macroprojecte, després d’haver enganyat deliberadament a la població quan anunciaren una actuació molt concreta i limitada. S’ha vist que aquell anunci era fals i que l’Autoritat Portuària prepara una macroampliació que acabarà de destruir i massificar el port, incrementant a més a més el problemes de trànsit rodat a les immediacions del dic i del passeig marítim. És ben segur que la propera passa serà anunciar la necessitat de construir més carreteres a la zona per fer viable aquest trànsit.

Esperam una resposta contundent i clara de les institucions implicades per fer complir les seues promeses i demostrar que no facilitaran aquest macroprojecte