El fondeig d’embarcacions a Pitiüses,exemple de mal gestió Més del 70% de les embarcacions, controlades per la Xarxa de Vigilància Ambiental durant l’estiu 2016, estaven fondejades sobre praderies de Posidonia oceanica (04/05/2017)

El GEN-GOB presenta l’estudi “La Posidònia, una responsabilitat compartida” que caracteritza  les principals zones de! fondeig de Pitiüses, amb la finalitat de plantejar una proposta per protegir les praderiesde Posidonia oceanica del fondeig incontrolat d'embarcacions. L’estudi quantifica el nombre d’embarcacions fondejades sobre Posidonia oceanica i el seu impacte a  les zones següents: • Talamanca • Es Xarco – esJondal • Porroig • Cala d’Hort • Cala Vedella • Cala Salada • Benirràs • Cala Llenya.  A partir de les dades recopilades amb la col·laboració dels voluntaris de la Xarxa de Vigilància  Ambiental, es pot afirmar que un dia qualsevol d’agost, a les platgesassenyalades, hi havia una mitjana de 500 embarcacions, de les quals, devers 343 estaven fondejades sobre Posidonia oceanica,aproximadament un70%. Això suposa que, només durant el mes d’agost a aquestes platges, es produeixen al voltant de 11.000 fondejos sobre les praderies de Posidonia oceanica, que generen una degradació d’aproximadament 2,4 hectàrees per any. 

 

INFORMACIÓ ADICIONAL

Enllaç Informe i vídeo Català: http://lamar.gengob.org/informes/    Castellà:http://lamar.gengob.org/es/informes/

Enllaç Story Map

Català: http://lamar.gengob.org/project/la-problematica-del-fondeo-en-las-pitiusas-2/

Castellà:!http://lamar.gengob.org/es/project/la-problematica-del-fondeo-en-las-pitiusas&2/