Depuració d’aigües residuals, exemple de mala gestió Del total de les aigües depurades el 2015 a Pitiüses es reutilitzaren menys del 7%, i el 63% d’aquest total presentava una depuració deficient (04/04/2016)

         Ens trobam a poques setmanes de l’inici d’una nova temporada turística, amb unes previsions d’ocupació excel·lents si les mesuram des d’una òptica exclusivament comercial. Però nefastes si analitzam la problemàtica que patim: sobredimensionament de l’oferta turística, massificació territorial, infraestructures col·lapsades, pèssima gestió de recursos vitals: espais naturals i aigua principalment, nefasta gestió de les aigües residuals... I el que és molt pitjor, escassa, quan no nul·la, voluntat de corregir aquesta situació.    

Pel que fa a les aigües depurades, durant l’any 2015 les 10 depuradores existents a Eivissa i Formentera varen depurar 13.746.890 m3, dels quals 8.690.317 m3 (63,216%) presentaren una depuració deficient i només  898.675 m3 anuals es varen reutilitzar (menys del 7%). Però això no és tot, del total d’aigües depurades (els 13.746.890 de m3), uns 8 milions (provinents de les depuradores d’Eivissa i Santa Eulària) es varen sotmetre a tractament terciari, i aquestes dos depuradores són, paradoxalment, les que pitjor funcionen a Pitiüses. El resultat: molta aigua dolça que es podria aprofitar no es reutilitzable.

Aquestes dades són representatives de la deixadesa i la falta de previsió institucional. I això succeeix a unes illes que viuen del turisme i que veuen, com any rere any, el mal funcionament de les depuradores generen problemes de contaminació a cales i platges, amb els perills per a la salut que això comporta i les conseqüents repercussions sobre la imatge turística. Talamanca ha set durant els darrer anys, i continua sent a l’actualitat, l’exemple més representatiu d’aquesta gravíssima situació.

Talamanca

- Platja tancada i amb bandera vermella durant almenys 11 dies dels mesos d’agost, setembre i octubre de 2015.

Entre l’1 de juliol i el 15 de setembre el GEN va recollir un total de 28 mostres a Talamanca per analitzar la concentració d’enterococs intestinals. Resumidament les analítiques donaren aquests resultats:

- Només a un 7% de les mostres  analitzades no hi havia presència d’enterococs (0 UFC/100ml).

- Del 18 d’agost al 6 de setembre es mantingueren valors envoltant els 100 UFC/100 ml o superiors (1.090 UFC/100 ml el 2 de setembre).

- UFC – Unitats Formadores de Colònies (indicadores de la contaminació microbiològica d’un ambient determinat).

- Valors superiors a les 100 UFC/100ml és motiu d’avis a les autoritats municipals advertint d’una possible incidència.

- Valors superiors a les 200 UFC/100ml es considera aigües no aptes per al bany.

 

 

Tornant a les dades oficials, totes elles recollides de l’Agencia Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), els anàlisis de les mostres d’aigua recollits a la sortida de les depuradores demostren incompliments  en l’eliminació de matèria orgànica. De les 10 depuradores analitzades, 7 presenten un tractament de depuració deficient, mentre només 3 presenten un nivell de depuració acceptable (Sant Antoni, Cala Llonga i Port de Sant Miquel), i les depuradores que pitjor funcionen són les d'Eivissa i Can Bossa. A baix, quadre del funcionament de les depuradores Pitiüses durant 2015.

Depuradora

Any

Total aigües depurades (m3)

Aigües mal depurades (m3)

% aigües mal depurades

Depuració

Eivissa

1999

               5.495.588

             5.495.588

100

Molt mala

Can Bossa

1992

               1.480.362

             1.480.362

100

Molt mala

Cala Sant Vicent

1994

                     43.506

                   29.145

  67

Mala

Santa Eulària

1992

               2.683.042

             1.495.439

  56

Mala

Sant Joan de Labritja

1999

                     14.325

                     6.250

  44

Regular

Sant Josep

1999

                     63.917

                  19.954

  31

Regular

Sant Antoni

1993

               2.834.312

                            0

   0

Bona

Cala Llonga

1992

                  210.503

                            0

   0

Bona

Port de Sant Miquel

1999

                     86.238

                            0

   0

Bona

Formentera

1992

                   835.097

                163.579

 20

Regular

La conclusió no pot ser més decebedora, malgrat l’alarmant necessitat d’aigua dolça a Pitiüses (no està garantit el subministrament d’aigua per al consum humà durant aquest estiu), la gestió de les aigües depurades i la seua reutilització per a usos diversos és molt deficient. Aquesta situació, dificulta, i fins i tot impedeix, la reutilització de les aigües depurades, i afavoreix l’increment del consum d’aigua provinent d’aqüífers, sovent sobreexplotats i salinitzats, i dessaladores d’aigua de mar.

Davant aquesta situació, si volem apostar per la sostenibilitat del recurs “AIGUA” i evitar la contaminació provocada pels abocaments d’aigües insuficientment depurades, o sense depuració, entre d’altres mesures importants s’haurà de garantir la qualitat de les aigües depurades. Això es pot aconseguir amb l’adopció de mesures encaminades a l’ampliació, remodelació i implantació del tractament terciari a les EDARs existents, i amb els corresponents controls per evitar els problemes de salinització que moltes depuradores pateixen. Però no podem obviar les limitacions insulars, la capacitat de càrrega dels recursos naturals. De no posar fre a la situació que patim el col·lapse està més que assegurat.

Per a més informació vegeu Story Map “Situació ambiental de les depuradores i els emissaris submarins de les Pitiüses” a la pàgina següent:  http://arcg.is/1OsLuuB

Nota al editor:

Story Map disponible en Català, Castellà i Anglès. Enllaç:

 

Si vols incloure el Story Map a la teva  pàgina web:

Castellà

<iframe width="100%" height="800px" src="http://franciscosobrado.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=575dfad65c764fb584fdc64b1ed23daf" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Català

<iframe width="100%" height="800px" src="http://franciscosobrado.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4aae0112524740a9bf6563e6f1ec1f18" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Anglès

<iframe width="100%" height="800px" src="http://franciscosobrado.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8c3efc978e8141f89cf1bcf84b208bac" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>