Nota de premsa per la presentació de l’informe La Posidònia, una responsabilitat compartida. Seguiment de zones de fondeig (Eivissa 2014) (05/02/2015)

El GEN denuncia la desforestació de las praderies submarines d’Eivissa com a principal conseqüència de la creixent pressió nàutica i la manca de gestió de les zones de fondeig a l’illa.

 

L’estudi se centra en la descripció i localització d’impactes per fondejos fixos i eventuals en 4 zones de les més saturades de l’illa d’Eivissa: Talamanca, Porroig, Cala d'Hort i Cala Salada.

Eivissa, 5 de Febrer de 2015

Amb aquest informe, el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) pretén oferir una mica de llum sobre l’abast real d’aquests impactes i iniciar el debat que desemboqui en la resolució d’un problema creixent. L’objectiu és garantir la salut ambiental del nostre patrimoni submergit a través de l’adequada planificació i gestió del fondeig, ajustada a la capacitat real d’acollida dels ecosistemes. La conservació del patrimoni natural no només constitueix una prioritat a nivell ambiental, sinó que és un requisit imprescindible per a la supervivència de la indústria turística, i de la nàutica en concret.

Partint del fet que l’hàbitat marí predominant en les ubicacions estudiades es troba estructurat per praderes de Posidonia oceanica, bona part del treball s’ha centrat en la descripció del seu estat de conservació i del grau de degradació basada en diferents indicadors, que es detallen a l’apartat de metodologia de l’informe.

Per a facilitar la divulgació, s’ha dissenyat un <<Story Map online>> on es poden consultar de forma gràfica i georeferencida els resultats obtinguts.

http://franciscosobrado.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3b3c5810ec7e45ca94bb57cc1e6eb080&webmap=212dcf73c1e14580a1110a4f8ad64d17

Des d’aquest visor cartogràfic també es pot accedir a les imatges submarines que acompanyen i visualitzen els impactes descrits, així com les conclusions.

Recursos fotogràfics:

Talamanca

https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077116113129507665?authkey=CKTvs-LdxrvRtgE

Porroig

https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077237301530434305?authkey=CIX8lsbK3pGPfw

Cala d'Hort

https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077251417455771601?authkey=COLYqvLtvumEQw

 

Vídeo submarí resum:

https://www.youtube.com/watch?v=5cwHuKy-ihA&feature=em-upload_owner