El GEN denuncia una obra il-legal a ran de mar i una setmana després no només no està paralitzada sinó que s’han multiplicat els operaris que hi treballen (08/09/2014)

El GEN-GOB va adreçar el passat 29 d’agost una denúncia per la realització d’obres il.legals a la zona de es Xarco, TM de Sant Josep de sa Talaia, a una zona amb la màxima protecció urbanística, a part de tractar-se de Zona de Servitud de Protecció de Costa, és Àrea Natural d’Especial Interès segons la Llei d’Espais Naturals i Àrea Natural d’Alt Nivell de Protecció, Àrea de Protecció Territorial de Costa segons el PTI i les DOT.
 
El grau de protecció que té l’indret, pràcticament el màxim que pot tenir a l’illa d’Eivissa, no ha impedit que s’estiguin realitzant obres completament incompatibles amb la legalitat. Per aquest motiu el nostre grup va adreçar, fa 10 dies, una denúncia a l’Ajuntament de Sant Josep, al Consell Insular i a la Direcció General de Costes del Govern, per tal de posar de manifest les greus infraccions que s’estan portant a terme en aquest tram de costa del
municipi de Sant Josep. Més d’una setmana més tard les obres no tan sols no han estat paralitzades, sinó que han incrementat el ritme d’execució, multiplicant-se el nombre d’operaris que hi treballen.
 
Segons sembla, l’Ajuntament de Sant Josep, de forma presumptament irregular, hauria atorgat llicència per a ‘manteniment i millora d’habitatge existent’, a una vella estructura, de petites dimensions, que es trobava en estat semi-ruinós a aquest indret. Les obres, però, tampoc s’ajusten a res que pugui assemblar-se a “manteniment i millora”, sinó que han suposat de facto un nou habitatge, amb una volumetria que difereix molt sensiblement del de la runa preexistent. A les obres s’ha emprat maquinària pesant i a la denúncia remesa a l’Ajuntament s’enviaren fotografies amb les excavadores presents a la mateixa, que evidentment no formen part de les ferramentes necessàries per portar a terme feines de “manteniment i millora”. Segons aquesta interpretació, qualsevol caseta varadero del municipi es podria convertir en una mansió de dos plantes a ran de mar.
 
El GEN GOB va denunciar l’obra, va demanar la paralització immediata i el trasllat de l’expedient. De moment, però, el nostre grup no ha estat notificat de res, ni de la paralització ni ha rebut informació alguna de l’expedient. En canvi sembla evident que els promotors de l’obra poden haver estat informats de la denúncia perquè aquesta ha incrementat sensiblement el seu ritme d’execució.
 
Casos com aquest, d’il.legalitats urbanístiques comeses en primeríssima línia de mar, a indrets protegits per TOTA la normativa existent, tan local com autonòmica o estatal, posen de manifest l’absoluta impunitat en que es continuen movent els infractors a l’illa d’Eivissa.