EL TSJIB COMENÇA, A INSTÀNCIES DEL GEN, ELS TRÀMITS PER LA DEMOLICIÓ FORÇOSA DE LA MANSIÓ DE ES CORB MARÍ A SES SALINES (09/09/2014)

L’edificació il·legal va ser denunciada durant les obres de construcció pel nostre grup l’any 1996, està en ple Parc Natural de ses Salines i es lloga com habitatge turístic per 50.000 euros la setmana a una web estrangera

 

Davant l’incompliment sistemàtic de les sentències de demolició de les obres il.legals a l’illa d’Eivissa, i les zones de gran valor ambiental i paisatgístic afectades per aquestes obres il.legals, el GEN va optar per personar-se com a part interessada en el tràmit d’execució de sentència, per evitar que per absoluta desídia de les administracions implicades, que mai han mostrat el més mínim interès en restaurar la legalitat, comportés per més temps aquest inacceptable incompliment.

Malgrat els limitats recursos econòmics de que disposa el GEN-GOB per fer front a les despeses que comporten els procediments judicials, el GEN es va personar, ara fa un any, i en vista de la nul·la voluntat de les institucions implicades en el restabliment de l’àrea natural afectada per aquestes obres il.legals, en el procediment d’execució de sentència de la mansió de Corb Marí, l’inici de les obres de la qual va ser denunciat l’any 1996 pel nostre grup. Després de diverses vicissituds, el TSJIB va dictaminar la il.legalitat.

Es dóna, a més, la circumstància de que el passat estiu el nostre grup va detectar que l’habitatge en qüestió s’estava comercialitzant com allotjament turístic, a una pàgina estrangera, per 50.000 euros setmanals durant la temporada d’estiu.

Així les coses, no només es vulnerà la llei en construir-se il.legalment l’habitatge, sinó que, una vegada establerta la il.legalitat de les obres pels tribunals de justícia, no es detectà cap indici de voluntat per part dels implicats en acatar la sentència i, a més a més, s’estava emprant l’obra il.legal per obtenir uns beneficis il·lícits.

Ara, el GEN-GOB ha rebut per fi la notificació de l’inici dels tràmits per l’execució forçosa de la sentència de demolició de l’edificació, que consisteixen en requeriment al President del Consell Insular d’Eivissa per tal que aclareixi què ha fet, en exercici de les seves competències, per donar efectiu compliment a la sentència. L’escrit del TSJIB adverteix de multes coercitives al president del Consell Insular, d’entre 150 i 1500 euros cas que faci cas omís al requeriment, el segon que li envia la Sala del Contenciós.

En aquests moments, i davant d’aquesta possibilitat, el Consell Insular ha remès un escrit a l’alt tribunal Balear manifestant que a qui correspon la demolició de l’immoble és a l’Ajuntament de Sant Josep al qual ja se li va comunicar la impossibilitat absoluta de legalitzar les obres.

Per part del GEN GOB es continuarà la personació dins d’aquest procediment fins aconseguir l’efectiva demolició i el restabliment del lloc al seu estat natural en la mida que sigui possible. Som conscients que són procediments llargs, feixucs i costosos, però no es pot permetre de cap manera que continuï la impunitat i l’incompliment sistemàtic de sentències per part dels responsables.