EL GEN-GOB EIVISSA, PREOCUPAT PELS CLARS IMPACTES DEL “GRAND PRIX” SOBRE EL PARC NATURAL DE SES SALINES (01/09/2014)

EL GEN-GOB EIVISSA, PREOCUPAT PELS CLARS IMPACTES DEL “GRAND PRIX” SOBRE EL PARC NATURAL DE SES SALINES

El GEN vol manifestar, en relació a la celebració els propers dies de la prova-espectacle Gran Prix Ibiza la seva preocupació en relació a les dates, durada i situació del recorregut anunciat aquest dies.  A pesar que ja fa molts de mesos que es ve publicitant la possible celebració d'aquest esdeveniment a l'illa d'Eivissa, no ha set fins fa pocs dies que s'ha concretat el circuit i el programa de l'esdeveniment.

Des del GEN volem manifestar que si bé el recorregut presentat no s'endinsa dins el Parc Natural de ses Salines, considerem que existirà impacte sobre els seus valors. A més dels possibles problemes per vessaments, accidents, remors, etc, les embarcacions passaran a escasa distància dels illots des Malvins durant la “competició”, el que implicarà molèsties al menys a dues espècies d'aus marines que en aquest moment estan completant el seu periode reproductor. Es tracta del paio (Hydrobates pelagicus) i la baldritja (o virot gran, Calonectris diomedea). En el cas dels paios, en aquestes dates els joves nascuts enguany estan realitzant els primers vols i abandonant els nius. Durant aquesta fase la contaminació lumínica i sonora, així com les molesties a les rodalies de les colonies provoquen la desorientació dels exemplars joves, que molt sovint acaben  morint a la mar. En el cas de la baldritja, en aquesta època està finalitzant l'època de cria, amb els polls encara depenents de les aportacions d'aliment  i cura per part dels adults. Les molèsties produïdes per 3 dies consecutius de competció, amb la remor i molèsties que comporten pot produir l'abandonament de la zona de cria per part dels adults, comportant la pèrdua de bona part dels polls.

La denúncia del Consell de Formentera de que el Govern no ha donat resposta a les seves sol·licituts d'informació en relació a permisos i tramitacions ambientals, ens fa pensar que malauradament aquestes tramitacions no s'ha efectuat, o bé s'han fet amb un temps tant escàs que podria provocar l'autorització sense les necessàries modificacions i aplicacions de mesures correctores per part dels organitzadors.

Una vegada més contemplem com el medi ambient i la seva conservació es posa per sota dels interesos particulars i l'illa d'Eivissa es possa al servei de l'espectacle i la frivolitat sense que les administracions actuin més que com a titelles.