EL GEN DEMANA A MATÍAS KÜHN QUE DESMANTELLI DE MANERA IMMEDIATA EL QUIOSC IL.LEGAL DE TAGOMAGO (12/07/2014)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) demana a l’especulador  immobiliari Matías Kühn que procedeixi a desmantellar de manera immediata el quiosc il.legal de Tagomago, tal i com ordena una resolució de la Demarcació de Costes de 1996 i confirmà una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears de 2004.
 
Davant les últimes notícies sobre la suposada “renúncia” de Kühn a l’ampliació d’aquest quiosc, és obvi que aquest personatge no pot renunciar a una cosa que és totalment impossible legalment. El que ha de fer aquest empresari és complir la llei i, per tant, eliminar de manera immediata unes instal.lacions que explota en domini públic i que no haurien d’existir.
 
El GEN ja ha demanat per escrit i de manera formal, tant al Consell d’Eivissa com a l’Ajuntament de Santa Eulària, la seua personació en el procediment d’execució de sentència de demolició existent, amb la finalitat d’exigir, i garantir, que aquesta es portarà a terme en el més breu termini possible. Només així, fent ús de les ferramentes els atorga la llei, demostraran que fan alguna cosa més que declaracions de cara a la galeria. 
 
En qualsevol cas, i mentre no es produeix l’efectiu desmantellament d’aquest quiosc i les seues instal.lacions annexes, el GEN també ha exigit el seu precintat per tal d’inutilitzar-les i evitar que es segueixi explotant de cap manera un quiosc il.legal que, a més a més, provoca greus danys sobre el medi ambient cada dia que passa.
 
Aquesta sentència i l’anterior resolució de Costes de 1996 fa impossible qualsevol legalització i molt menys ampliació de les instal.lacions existents. Per això resulta increïblement patètica l’actuació de la Comissió Balear de Medi Ambient que, amb una submissió sense límits a interessos privats, ha estat capaç de passar per alt aquestes resolucions judicials i administratives. És d’esperar que les diligències judicials obertes contra els responsables de la conselleria de Medi Ambient que dirigeix Gabriel Company acabin depurant les responsabilitats penals que sense cap dubte hi ha en una 
actuació tan lamentable i sense precedents històrics com va ser aquesta.
 
Eivissa, 12 de juliol de 2014
Junta Directiva del GEN-GOB Eivissa