EL GEN-GOB EIVISSA DEMANA UNA BATERIA DE MESURES PER ATURAR EL DESGAVELL I LA IMPUNITAT A TAGOMAGO. (02/07/2014)

Malgrat les il·legalitats flagrants comeses per la propietat: obres il·legals, lloguer vacacional il·legal, vols en helicòpter, alteració de la cobertura vegetal natural amb excavadores, introducció d’espècies al·lòctones i invasores, explotació d’un beach club, ús de vehicles toterreny, festes, col·locació il·legal de morts per fondeig sobre posidònia, etc. I malgrat que aquestes activitats són conegudes per part de l’administració, el cert és que, fins a dia d’avui,
no s’ha emprès cap mesura efectiva per aturar el desgavell al qual se sotmet aquest espai natural especialment sensible, que només està protegit sobre el paper, sent a la pràctica un espai sense llei on es fan malbé, de forma sistemàtica els valors naturals que varen donar peu
a la seva protecció.
Les mesures que se sol·licita s’emprenguin, tan per part de l’Ajuntament de Santa Eulària com del Consell Insular en l’exercici de les seves competències respectives són:
- EL PRECINTE INMEDIAT DE LES INSTAL.LACIONS DEL BEACH CLUB DE TAGOMAGO AMB LA FINALITAT DEGARANTIR EL CESSAMENT DE L’ACTIVITAT IL.LEGAL.
- LA PERSONACIÓ DE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL INSULAR EN EL PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE DEMOLICIÓ EXISTENT, AMB LA FINALITAT D’EXIGIR I GARANTIR QUE AQUESTA SENTÈNCIA ES PORTARÀ FINALMENT A TERME EN EL MÉS BREU TERMINI QUE SIGUI POSSIBLE.
- S’ORDENI EL TANCAMENT DE LA PÀGINA WEB ON ES PUBLICITA L’HABITATGE VACACIONAL DE TAGOMAGO, SEGONS SEMBLA SENSE DISPOSAR DE LES PRECEPTIVES AUTORITZACIONS.
- DONAT QUE, SEGONS SEMBLA, A LA FINCA EN QÜESTIÓ S’HAN PORTAT A TERME OBRES QUE REQUERIRIEN LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR SENSE LES CORRESPONENTS AUTORITZACIONS I, PER TANT, SENSE QUE ES CONEGUI L’EXISTÈNCIA DE FINAL D’OBRA I SUPERVISIÓ QUE GARANTEIXI LA SEGURETAT ESTRUCTURAL DE L’EDIFICACIÓ, QUE S’ESTÀ LLOGANT IL.LEGALMENT A TERCERS, EL PRECINTE DE L’HABITATGE I QUE
SE N’IMPEDEIXI L’ÚS MENTRE DURI L’EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
- ES PORTIN A TERME LES GESTIONS NECESSÀRIES, DAVANT DELS ORGANISMES CORRESPONENTS, PER EVITAR L’ATERRAMENT DE VOLS EN HELICÒPTER A L’ILLA – que es continuen anunciant com a mitjà de transport a l’illa-, JA QUE AQUESTS SÓN DEL TOT INCOMPATIBLES AMB L’AVIFAUNA PROTEGIDA.