La vigilància de la caça és totalment insuficient (25/06/2014)

Per combatre les il·legalitats cal incrementar el nombre d’Agents de Medi Ambient destinats al control de la pràctica cinegètica 
 
El passat diumenge dia 22 de juny començà la temporada de caça 2014-2015, si bé per ara només es podrà caçar el conill. El 15 d’agost començarà la mitja veda i a partir del 12 d’octubre s’obrirà la caça menor, amb un augment progressiu de les espècies que es poden caçar i, per tant, amb un increment també de la intensitat d’aquesta pràctica. En tot cas, la caça torna ara amb intensitat al camp, després d’uns mesos de tranquil·litat. 
 
Recordem que les Illes Balears la densitat de caçadors és molt alta, amb unes 16.000 llicències a Mallorca, 1.500 a Menorca i 850 a Eivissa. La pràctica d’aquesta activitat, fortament regulada pels seus potencials efectes sobre la fauna en general, sobre les espècies protegides en particular, i també sobre la resta d’activitats humanes que conviuen sobre el territori, demanda la disposició de mitjans suficients per al seu control. 
 
En aquest sentit des del GEN-GOB tornam a reclamar que es doti dels mitjans humans necessaris la vigilància cinegètica per part de les administracions competents (consells insulars), ja que els efectius són completament insuficients per dur a terme aqueixa feina correctament. A Mallorca es disposa de només 3 Agents de Medi Ambient amb dedicació al control de la caça, i a Menorca, Eivissa i Formentera no n’hi ha cap (se n’encarreguen amb dedicació parcial els Agents de Medi Ambient destinats a aqueixes illes i que realitzen fonamentalment tasques forestals i urbanístiques). 
 
L’experiència demostra que el nombre d’il·legalitats detectades és proporcional al nombre d’efectius que es dediquen a la vigilància, i que les necessitats de vigilància no estan ni de molt cobertes. Si es vol reduir el nombre d’incompliments de la normativa de caça cal incrementar el personal dedicat exclusivament al seu control, tal i com recentment ha reclamat l’Associació d’Agents de Medi Ambient de les Illes Balears (AFIB). 
 
Des del GEN i la resta de seccions del GOB reclamem als diferents Consells Insulars, administracions responsables del control de la caça des de 2010 l'increment de les dotacions de personal, molt especialment a les illes menors on ni manco hi han estat cobertes les places d'agents.