El GEN denuncia la complicitat de l’Ajuntament de Santa Eulària en la massificació turística de Tagomago, illot protegit per la Unió Europea. L’autorizació de 78 places al quiosc representa la seua conversió encoberta en un establiment d’oci totalment incompatible amb els objectius de preservació ambiental. (13/05/2014)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) considera que l’informe favorable emès per l’Ajuntament de Santa Eulària a la petició de 
78 cadires al quiosc de Tagomago representa una evidència incontestable de la complicitat d’aquesta institució envers la destrucció ambiental d’aquest indret excepcional, protegit per totes les normatives vigents.
 
El GEN-GOB està totalment sorprès de l’extrem al qual ha arribat l’equip de govern de Santa Eulària, donat que aquesta quantitat de places supera 
totalment les previsions més agosarades per un petit quiosc com aquest, suposadament destinat a un petit número de persones, no a 78.
Aquesta xifra representa la confirmació que l’Ajuntament de Santa Eulària no només mostra una actitud passiva sobre el procés de turistificació i 
artificialització que pateix Tagomago, sinó que s’ha convertit en un destacat impulsor i col·laborador d’aquest procés, juntament amb els 
especuladors immobiliaris que des de fa uns anys es dediquen a transformar aquest tresor mediambiental.
 
Resulta totalment incomprensible que una institució pública que coneix el seu deure d’emetre informes en consonància amb la importància 
ambiental d’un indret, els elabori precisament amb l’objectiu contrari, és a dir, el d’afavorir activitats completament insostenibles i incompatibles amb 
els valors que hi ha a la zona. Hauria d’haver estat l’obligació de l’Ajuntament informar desfavorablement aquesta petició, especialment davant la magnitud de l’aforament que es demana, molt superior al que suposadament estava vigent fins ara.
 
Això, juntament amb l’informe també favorable a cinc fondejos de vaixells a Tagomago confirma que estam davant un procés creixent de degradació 
de la zona, amb una implantació planificada i progressiva d’usos totalment aliens al que ha de ser un espai protegit. Aquests fondejos no seran per 
usos pesquers ni ambientals, sinó que serviran per acollir iots turístics que res tenen a veure amb el que preveuen les lleis vigents. És intolerable que, 
en aquestes condicions, l’Ajuntament hagi pogut autoritzar aquestes actuacions.
 
El GEN, com ja va fer l’any passat, torna a demanar a l’Ajuntament que denegui sistemàticament totes i cadascuna de les peticions que, amb 
intencions totalment especulatives, presentin empreses o persones que res tenen a veure amb els usos tradicionals o ambientals a l’illot.
També consideram que la direcció general de Costes hauria de retirar de forma immediata les boies i altres punts de fondeig instal·lats de manera 
il·legal a l’illot, sense disposar de les preceptives autoritzacions, en constituir una flagrant infracció de la llei.