El GEN denuncia la lamentable política de Company en matèria de prevenció d’incendis a Eivissa (14/04/2014)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol denunciar la lamentable política de la conselleria de Medi Ambient del Govern balear en matèria de prevenció d’incendis forestals, com s’ha posat de manifest amb motiu del sinistre que va produir-se dissabte a la zona de es Cubells i que, de no ser per les condicions atmosfèriques favorables, hagués pogut convertir-se un incendi de proporcions monstruoses. 
 
Tot i que habitualment la temporada de prevenció d’incendis comença el dia 1 de maig, és sabut que aquesta data pot avançar-se en anys manifestament secs, on el risc de foc és patent molt abans del mes de maig. Aquest és el cas del present any, en què ja s’han produït diversos conats d’incendi forestal, sense que la conselleria de Medi Ambient del senyor Company sembli haver-se’n assabentat. 
 
És totalment incomprensible que en aquestes condicions de sequera meteorològica i reiterats conats d’incendi, Eivissa no disposi ni d’un sol avió preparat a l’aeroport per actuar de manera immediata. També és increïble que cap hidroavió Canadair ni de cap altra tipus pogués arribar a Eivissa la tarda del dissabte en les primeres hores de l’incendi des de cap punt de Balears o d’Espanya. 
 
Els efectius humans que lluiten contra el foc a Eivissa ho fan sense els més elementals mitjans. Aquestes persones arrisquen la vida i s’enfronten al foc per salvar les dels altres i el Conseller de Medi Ambient considera que Eivissa no ha de tenir ni tan sols un helicòpter disponible fins al maig, cosa que des del consell d’Eivissa sembla que es tolera amb una actitud de passiva resignació que tampoc es pot admetre. No es pot dir que “ens agradaria 
tenir”, s’ha d’Exigir el que necessitam tenir i s’ha de fer de forma immediata. 
 
El GEN considera que la conselleria de Medi Ambient no està al servei de la naturalesa, sinó que és un agent actiu de la seua destrucció, per la qual cosa és urgent i necessària la substitució del conseller i els seus directors generals per persones més qualificades i respectuoses amb el medi natural.