El GEN-GOB Eivissa es dirigueix al Sr. Company, conseller de Medi Ambient, reclamant es solucioni definitivament el problema de la mort d'ocells a les esteses el`pectriques a Ses Salines (17/02/2014)

El GEN-GOB Eivissa ha enviat al Sr. Gabriel Company fa uns dies la següent carta en relació a la mort d'ocels a Sal Rossa.
 
Sr. Gabriel Company Bauzá 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 
Govern de les Illes Balears 
 
Honorable Sr. 
Com vostè recordarà, la nostra entitat està especialment contrariada per la situació que les esteses elèctriques provoquen a l’avifauna al Parc Natural de ses Salines. Després d’anys de seguiment i control, i l’aportació d’informació a les administracions i autoritats, bona part dels problemes han anat poc a poc desapareixent i incloent-se la seva retirada als documents de gestió del Parc. Queden però un petit conjunt de línies elèctriques que causen un gran impacte i la mortalitat d’espècies tant rellevants con els flamencs o la cel·la marbrenca (Marmaronetta angustrirostris). 
Com possiblement també recordarà, aquesta problemàtica, centrada en les esteses elèctriques que travessen els estanys de Sal Rossa, ja va ser comentada directament a vostè per mi mateix a la primera reunió en què vàrem coincidir, poc desprès de la seva designació com a conseller 
de Medi Ambient. Malauradament, aquesta situació , tot i que s’està incomplint el Pla Rector d’Us i Gestió (D132/2005) que obligava a soterrar aquestes esteses en concret abans de desembre de 2008 o desembre de 2010 en funció de la seva tensió, es manté en l’actualitat. 
Malauradament, tot i no haver-se fet un seguiment metodològic de les esteses de Sal Rossa, el darrer any hem pogut constatar la mort d’un nombre significatiu d’exemplars de diferents espècies en aquest punt, sobretot per col·lisió. Com recordarà, la passada primavera difonguérem el cas de diferents ocells morts que incloïen exemplars de flamenc, cama-roja, mussol emigrant i diferents anàtids, fins i tot, de cel·la marbrenca que com sap està 
catalogada en perill d’extinció i que forma part, amb altres espècies, del Pla Homeyer amb el qual la CAMAiT desenvolupa els corresponents plans de conservació. Malgrat que la resposta inicial a través dels mitjans de comunicació donava a entendre que els problemes de reducció 
de partides pressupostàries de la seva conselleria dificultaven trobar una solució, poc abans dels passats Nadals poguérem comprovar com es van desenvolupar actuacions a una de les esteses més prioritàries. Tal i com es va difondre en premsa, uns 3 quilòmetres de línia varen 
rebre la instal·lació de sistemes per a reduir la possibilitat de col·lisió anomenats “salvapajaros” de tipus espiral. 
Per nosaltres va ser altament sorprenent que no s’aprofités l’actuació per solucionar el problema justament en el tram realment conflictiu. Efectivament, els dispositius s’han instal·lat als trams anteriors i posteriors als estanys de Sal Rossa, deixant una discontinuïtat sense actuació, d’uns 200 metres. Justament els 200 metres que concentren el 100% de la mortalitat en aquesta línia. Esperàvem que tot fos conseqüència de la major complexitat de les 
feines pel fet d’haver d’actuar sobre la làmina d’aigua dels estanys i que s’hagués deixat per a després de les Festes. Ara, ja en el mes de febrer, dubtem que la greu problemàtica de la mort d’ocells per col·lisió a Sal Rossa es pensi solucionar aviat.
 
Malauradament la deficient actuació ja té resultats clars, i en el poc temps que ha transcorregut de 2014 ja tenim baixes d’espècies d’interès. El darrer exemplar del qual tenim coneixement  és un flamenc anellat que va morir per col·lisió a les esteses de Sal Rossa i va ser localitzat el passat 2 de febrer. Gràcies a la seva anella plàstica, que pot observar-se perfectament a la fotografia que l’adjuntem, aquest exemplar nascut a França en 2013 era 
ben conegut pels naturalistes illencs. Per altra banda, tenim informació de la mort de 3 exemplars més de diferents espècies a les esteses de Sal Rossa en el que portem de 2014. 
Aprofitem per insistir en la necessitat de finalitzar la instal·lació de les espirals al tram de l’estesa de Red Elèctrica com a mesura d’urgència temporal el més aviat possible i d’iniciar els tràmits i actuacions per tal d’aconseguir, d’acord al que marca el PRUG del Parc, eliminar la problemàtica d’aquesta línia i les altres dues que travessen Sal Rossa (propietat de GESA) de forma definitiva. 
Per si fos necessari, li aportem una senzilla imatge, on podrà aclarir quina és la zona sobre la qual li reclamem actuacions, bàsicament el seu soterrament o eliminació, tal i com diu la planificació normativa del Parc i que ni vostè ni els seus antecessors sembla que s’afanyin en 
complir. Estem segurs que la mateixa informació la podria obtenir del personal del Parc (el poc que en queda) i dels Agents de Medi Ambient que depenen de la seva conselleria, el que fa més incomprensible la forma en què es varen desenvolupar les actuacions sobre una de les 
línies a final de 2013. No podem deixar de mencionar el fet que aquesta línia correspongui en titularitat a la mateixa empresa a la qual va aprovar-se amb urgència la destrucció d’un sistema dunar a Formentera en 2013 i que actualment està fent la “restauració” del mateix , el que posa de manifest el poc interès de la seva Conselleria per a aquesta qüestió. Bastava haver imputat com a mesura compensatòria el soterrament d’aquestes línies, per solucionar el problema d’arrel. 
 
Atentament