El GEN-GOB Eivissa presenta les seves al·legacions a l'Esdudi d'Impacte Ambiental (EIA) del projecte de prospeccions sísmiques (04/02/2014)

El GEN-GOB Eivissa presenta les seves al·legacions a l'Esdudi d'Impacte Ambiental (EIA) del projecte de prospeccions sísmiques Els GEN-GOB Eivissa ha donat registre a les seves al·legacions a l'EIA relatiu al projecte de sondeigs sísmics de la petroliera Capricorn Spain a aigües del golf de València, entre Eivissa i Formentera i la costa de Llevant, el denominat "Campaña de Adquisición Sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el
Golfo de Valencia"
Si bé hi ha gran mancances al projecte i impactes socioeconòmics prou importants, el GEN ha centrat les seves al·legacions en els aspectes ambientals més destacables i sobre els quals l'estudi d'avaluació presenta més mancances i omissions. Aquests son la manca d'avaluació sobre l'impacte sobre els LICs i ZEPAs pitiusos inclosos a la xarxa Natura 2000, l'efecte sobre la població del virot (Puffinus mauretanicus), au marina endèmica i en perill d'extinció crític, així com altres al·legacions en relació al grup dels cetacis i les tortugues marines. Des del GEN no hem oblidat les repercussions sobre el sector pesquer, que pot patir importants reduccions de captures.
Des del GEN considerem que la falta d'informació actualitzada, les grans mancances i el poc rigor de la informació en el relatiu als espais de la Xarxa Natura 2000, i molt especialment en relació a les poblacions d'cells marins, destacant les de virot, i el coneixement acumulat en relació a la seva biologia i ecologia son inacceptables.
El nul anàlisi sobre les conseqüències sobre els possibles impactes sobre les seves poblacions i els LICs i ZEPAs de les costes d'Eivissa i Formentera son incompatibles amb l'avaluació positiva del projecte. Entenem que tal i com s'ha presentat el projecte i la seva EIA no es possible garantir la no afecció sobre els nostres valors naturals.
Per tot això considerem que es necessària la denegació de la declaració ambiental positiva i per tant l'anul·lació del projecte.
 
El GEN no descarta aprofitar el temps restant fins el 13 de febrer, dia límit de presentació, per preparar algunes al·legacions complementàries.