Portmany preten modificar el seu PGOU per afavorir la implantació de grans superfícies comercials (02/01/2014)

Presenta com d'interès general una mesura quesuposarà la puntilla al petit comerç del municipi

El GEN sospita que, per variar, les autoritats estan fent normes a mida de grans empreses i projectes concrets

L'Ajuntament de Portmany, presidit per la batlesa Pepita Gutiérrez, acaba de presentar una nova mostra del que es considera que ha de ser l'urbanisme a aquest municipi, fet a la carta d'interessos concrets i el més allunyat posible dels més elementals principis de sostenibilitat social,  económica i ambiental; si les NNSS actualment en tramitació són ja un exemple d'irracionalitat al servei de l'especulació urbanística pura i dura, ara sembla que això no és suficient ni pot esperar una modificació puntual del vigent PGOU, que es tramita en aquests moments, perquè sembla que és 'urgent', segons la qual al casc urbà de Sant Antoni es permetrà que s'instal.lin grans superficies comercials de fins a 25.000 m2. Això suposa multiplicar per cinc el màxim permés fins ara, passant de 0'5 Has. De superfície màxima permesa per aquest ús a 2'5 Has.

La instal.lació de grans superficies comercials a una illa de les dimensions d'Eivissa ha suposat en els darrers anys la desaparició d'un nombre molt important de petits comerços, amb la pèrdua econòmica que això suposa per l'illa, donat que els beneficis que genera el petit comerç reverteixen en la població local, mentre que els que generen les grans superfícies són diners que directament surten de l'illa per no tornar. A més, la suposada creació de llocs de feina que s'esmenta al projecte de modificació del PGOU no és tal, ja que provoquen directament la desaparició dels llocs de feina als comerços que es veuen obligats a tancar per la competència inasumible que suposen les grans superfícies que, a més, sovint només generen llocs de feina precaris i mal remunerats.

El projecte de modificació puntual del PGOU presentat per l'equip de la Sra Gutiérrez tampoc fa cap estudi de l'afectació dels trànsit i la mobilitat al casc urbà per la implantació d'aquests grans centres comercials, tot i que és més que previsible que suposin un seriòs problema afegit al ja insostenible trànsit que es dóna en època estival a aquest nucli urbà.

El GEN espera que l'equip de govern de Sant Antoni de Portmany rectifiqui de forma urgent i aturi la tramitació tant de les suïcides NNSS aprovades inicialment, com d'aquesta irracional modificació del planejament en vigor, que únicament pot afavorir grans empreses en detriment del petit comerç que és el mode de vida d'una part important de la població, que dóna feina milers de portmanyins i que reverteix els seus beneficis en favor de la pròpia comunitat.

La sostenibilitat és un concepte que s’ha de tenir sempre present, més i més quan es tracta d’un territori de tan reduïdes dimensions com és l’illa d’Eivissa. Aquest concepte de vital importancia s’ha abandonat per complet i s’està tractant l’illa com si fos un continent de recursos il.limitats. No només les infrastructures (port, aeroport, carreteres, etc), se sobredimensionen per donar servei a una població turística que es dóna dos mesos l’any i que es pretén fer seguir creixent, fent  inasumible el cost pels residents que són els que les paguen, suposant un cost ja superior als beneficis i que s’ha de sostreure dels més elementals serveis bàsics, com són la sanitat, l’educació o la protecció ambiental, si no que ara ja afecta de ple al teixit econòmic bàsic de l’illa. En comptes de fomentar i afavorir el petit comerç local i, així, també, el producte local més sostenible, ara també es dispara en la línea de flotació del que manté l’economia durant tot l’any i els sectors productius primaris.

Tot i que a l’exposició de motius del canvi normatiu que impulsa ara l’Ajuntament de Portmany es considera “positiva” la implantació de grans superficies, el cert és que l’exposició pública del projecte es va publicar al BOIB el dia 24 de Desembre, víspera de Nadal, i no hi ha hagut cap roda de prensa de l’equip municipal per anunciar aquest “gran favor” que están a punt de fer al poble. D’això se’n diu nocturnitat i alevosía.