El GEN celebra que es comenci a parlar de protecció i no només de formigó a Ses Feixes. en qualsevol cas son inacceptables les mutilacions de l’espai previstes al nou PGOU (11/12/2004)

El Grup d’Estudis de sa naturalesa, GEN-GOB, celebra que, per primera vegada, un dels partits integrants del Pacte de Vila parli de l’aprovació d’un Pla Especial de Protecció de ses Feixes i no només de l’aprovació d’un Pla General d’Ordenació Urbana que iniciaria la desaparició d’aquest espai de gran valor històric per a la ciutat.

El fet que la ciutat d’Eivissa hagi estat catalogada com a bé Patrimoni de la Humanitat hauria de fer més sensibles les administracions a la importància de preservar i recuperar els impotants elements que formen part del nostre bagatge històric i cultural. Malauradament, a l’illa d’Eivissa, l’especulació ha estat sempre la guanyadora, i ha passat, i continua passant, per sobre dels nostres valors naturals i les nostres senyes d’identitat.

El fet que ERC hagi aprovat, per unanimitat, demanar un pla de protecció per ses Feixes és una important passa endavant, que demostra que l’existència d’una preocupació real pel futur d’aquest espai.

El Pla Espacial de Protecció i Recuperació de ses Feixes és un document vital per aconseguir la seva efectiva preservació. Aquest document, a més, està ja el.laborat i llest per a la seva aprovació, però ha estat convenientment obviat i abandonat a algun calaix mentre s’ha estat redactant el PGOU de Vila. Aquest fet, juntament amb l’inexistència de la més mínima mesura de recuperació de ses Feixes de Vila per part del consistori, demostra la nul.la voluntat política que ha existit per preservar aquest patrimoni.

La conscienciació del fet que les actuacions inadequades sobre els bens integrants del Patrimoni Històric son irreversibles i comporten la seva desaparició és la primera passa necessària per aconseguir que es valori i que no sigui considerat més que com un entrebanc a l’avanç del formigó.

El GEN vol recordar però, que la proposta d’adoptar mesures de protecció per a una part de ses Feixes, no evitarà la seva mutilació, ja que es preveu que, en qualsevol cas, una part important de l’espai sigui urbanitzada. Això és del tot inacceptable i totalment innecessari. Els arguments de l’Ajuntament de Vila per deixar urbanitzables àmplies àrees de la zona no son més que excuses per tapar la manca de voluntat política d’aconseguir una efectiva i total preservació