L'ASSEMBLEA DE SOCIS APROVA LA PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A 2014 AMB UN PRESSUPOST DE 102.142,50 EUROS (21/12/2013)

Ahir, divendres, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del GEN-GOB Eivissa per presentar, als socis i sòcies de l’entitat, un resum de les moltes activitats portades a terme dins l’any 2013, la proposta d’activitats previstes per a 2014, i els pressupostos econòmics per portar-les a terme. També, finalment, la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Tots els punts de l’ordre del dia varen ser aprovats per unanimitat.

Les actuacions més rellevants durant aquest any han set: les resolucions judicials pel cas Cretu, sobre la qual s'ha manifestat la intenció de poratr-le al Suprem, la personació del GEN en el procés contra les obres il·legals de puig d’en Serra i ses Salines, per fer acomplir la sentències de demolició; la sol·licitud a la Guàrdia Civil, al Director insular de l’administració General de l’Estat i a la Delegada del Govern a les Illes balears per que acceleri els tràmits judicials pel cas Huerta, paralitzat des de fa 5 anys; la presentació d’al·legacions al Pla Hidrològic de les Illes balears, per al qual es sol·licita la retirada del pla; i, entre d’altres, la presentació d’al·legacions a les NNSS de Sant Antoni de Portmany.

Pel que fa a les activitats portades a terme dins l’any que ara finalitza cal esmentar les noves campanyes en defensa d’espais emblemàtics com ses Feixes i Benirràs, o altres a causa de problemes més recents, com l’amenaça davant la possible explotació de pous de petroli al golf de València, front a les costes pitiüses, que ha comportat, entre d’altres coses, la incorporació del GEN dins l’Aliança Mar Blava.

Dins 2013, i amb continuïtat dins 2014, un projecte important per al GEN és “La Mar, una responsabilitat compartida”, patrocinat per la Fundació Adessium i el Fons per a la Conservació d’Eivissa (IPF). Es tracta d’un projecte de 18 mesos de duració, ampliables a 12 mesos més, que centra l’esforç en: identificar i combatre les principals agressions, punts de contaminació, etc. que afecten al medi marí; i implicar tots els sectors relacionats amb la conservació de la mar, amb especial atenció el sector pesquer. Han centrar l’atenció del projecte: les continues agressions contra Posidonia oceanica, especialment les situades dins el Parc natural de ses Salines i les RRNN d’es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent; la perillosa i molesta proliferació de les anomenades Boat parties (s’ha aconseguit, per primera vegada, la paralització i sanció als promotors d’una d’aquestes festes davant es Vedrà); Tagomago, que continua patint tota mena d’agressions, tot i tractar-se d’un espai amb tota mesa de figures de protecció (s’ha demanat la denegació/anul·lació de permisos d’obra al far, s’han cursat al·legacions conta la legalització de fondejos a l’illot, s’ha reclamat la paralització/denegació de permisos i la imposició de sancions per a les explotacions comercials il·legals allà existents, s’ha denunciat la celebració de festes il·legals a l’illot, etc.).

Pel que fa a l’educació ambiental, ha continuat dins 2013 i continuarà, tot i que sota mínims a causa de la crisi, l’activitat per a centres educatius d’Eivissa. L’Equip de Natura del GEN continua amb les campanyes de sensibilització en defensa de les aus (censos, denuncies, anellaments, etc.). Per a Sant Jordi es presentarà la publicació “Cala d’Hort i el seu entorn terrestre i marí”.

Un altre fet destacable és el projecte de Custòdia del territori a Can Toni d’en Jaume Negre que durant 2014 comportarà la creació de basses artificials d’aigua (safareigs) per a la captació i emmagatzematge d’aigua de pluja (projecte finançat pel LEADER); la creació d’una bassa temporal per a la recuperació del calàpet i, entre moltes altres coses, la presentació i oferiment d’un programa educatiu propi per a centres educatius i un altre per oferir visites guiades a la finca per a turistes dels agroturismes de la zona. Es preveu, també, la creació del primers hortets i la introducció d’animals autòctons, inicialment la gallina i el conill.

Durant l’Assemblea es va aprovar un pressupost per a 2014 de 102.142,50 euros i la continuïtat en els seus càrrecs del president, Joan Carles Palerm, i la vicepresidenta, Neus Prats.


La Junta Directiva
Eivissa, 21 de desembre de 2013