El GEN porta a Eivissa a un representant del mon pesquer gallec per fer arribar de primera ma a entitats i cofradies pesqueres els possibles problemes socials i econòmics en cas d'un accident si es desenvolupen les extraccions de petroli al voltant de les illes. (01/12/2013)

Emilo Louro Lamela, de la confraria de Lira (La Coruña), ha visitat Eivissa, convidat per el GEN-GOB Eivissa i dintre de les activitats programades en el projecte de protecció del medi mari "La mar, una responsabilitat compartida", per compartir la seva experiència en la catàstrofe del Prestige i per interessar-se per el projecte de prospeccions projectats al voltant de les nostres illes.

Durant el darrer cap de setmana, el representant del sector pesquer de Lira s’ha entrevistat amb diferents sectors, a més de amb els ecologistes, com son el sector pesquer, tècnics municipals i representants de l’Aliança Mar Blava. Per al GEN, és considera vital tant per al correcte desenvolupament del projecte  "La mar, una responsabilitat compartida" (que vol aconseguir col·laboracions amb els sectors implicats amb la mar), com per a la lluita contra les prospeccions al voltant de la mar Balear, la implicació del sector pesquer. Valorem per això com molt positiu l’assistència a la reunió amb el sector pesquer dels Patrons Majors de les Cofradies de Vila i Sant Antoni.

Louro va compartir la seva experiència en la catàstrofe del Prestige, que va remarcar, no va ser només una catàstrofe ecològica i econòmica, sinó també social i emocional. La seva valoració sobre el judici del cas, va ser que va ser injust i que la gent es sent frustrada i desmotivada.

A més a més, en relació a un possible problema similar a les nostres costes en cas de que s’arribessin a construir les plataformes petrolieres, va posar en dubte que donades les condicions socioeconòmiqes actuals, es pogués fer front a un altra catàstrofe, ja que no es disposen del recursos econòmics d’aquell any, ni la gent disposa dels recursos necessaris per traslladar-se voluntàriament a un àrea per fer tasques de voluntariat. 

El seu consell va ser que seguíssim lluitant tots junts per evitar que s’arribés a instal·lar una plataforma d’aquestes característiques ja que en cas d’accident les conseqüències a l’illa serien nefastes. Onze anys després considera que la situació està gairebé normalitzada, tot i que reconeix que segueixen existint platges amb restes de petroli i que algunes espècies, especialment bivalves, no s'han arribat a poder reproduir mai més