Jornada d’anellament d’aus a la finca del GEN-GOB Eivissa com a cloenda del seu I Curs d’Iniciació a l’Ornitologia. (04/11/2013)

 
El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), a través del seu Equip de Natura, va concloure ahir diumenge el seu I Curs d’Iniciació a l’Ornitologia, en el qual hi han participat quinze alumnes i que ha estat impartit per quatre ornitòlegs de l‘entitat. Ahir, com a cloenda del curs, va tenir lloc a la finca de Can Toni d’en Jaume Negre, que el GEN-GOB té en custòdia, una jornada d’anellament científic d’ocells, en la qual es van capturar els individus amb filats i 
lloses (dos trampes autoritzades per a aquestes finalitats). A més a més, es van prendre les mesures i dades estandarditzades i se’ls va col.locar les corresponents anelles, que estan homologades i porten inscrit el codi que ajudarà a ornitòlegs d’altres indrets del món a identificar la procedència de l’au en cas que la capturin. 
Durant la jornada d’ahir, si bé no va ser molt fructífera, es varen anellar exemplars de picaformatges (Parus major, carbonero común), enganyapastors de cap negre (Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra), gavetxet roig (Erithacus rubecula, petirojo) i mel·lera (Turdus merula, mirlo), espècies totes elles molt freqüents a l’illa d’Eivissa. 
El curs ha constat de tres jornades teòriques i tres sortides al camp, desenvolupades durant les tres darreres setmanes. Els professors han estat Oliver Martínez, Esteban Cardona, Irene Prats i Joan Carles Palerm. En la sortida que es va fer al Parc Natural de ses Salines es varen poder observar una gran quantitat d’espècies d’aus limícoles i anàtides, però també flamencs (Phoenicopterus ruber), àguila peixetera (Pandion haliaetus, águila pescadora), àguila marcenca (Circaetus gallicus, águila culebrera) i blauet (Alcedo attis, martín pescador), que els alumnes pogueren observar amb els instruments d’observació corresponents. La segona sortida es va fer a es Amunts, on es pogueren contemplar exemplars de falcó marí (Falco Eleonorae, halcón de Eleonor), falcó pelegrí (Falco peregrinnus, halcón peregrino), esparver (Accipiter nisus, gavilán) i àguila calçada (Hieraaetus pennatus, águila calzada), a més d’altres espècies més petites i forestals com reietons (Regulus ignicapillus, reyezuelo listado) o el gavatxet roig (Erithacus rubecula, petirojo). 
En el curs s’ha mostrat als alumnes les principals espècies d’ocells aquàtics, rapinyaires, petits ocells i aus marines, així com les tècniques per identificar correctament les aus, amb l’ajuda de les guies de camp. També s’han impartit nocions bàsiques sobre tècniques de recompte d’exemplars d’una determinada espècies i altres tècniques d’estudi. 
L’Equip de Natura considera molt important que el coneixement de la nostra avifauna es vagi popularitzant entre la població, com a mesura per a estimar el medi natural i protegir-lo. “No es pot protegir una cosa que no s’estima i no es pot estimar una cosa que no es coneix”, afirmaren els professors del curs, que han destacat la importància que tenen els espais protegits d’Eivissa per la diversitat d’espècies d’aus, tant sedentàries com migrants. 
“És necessari dotar d’una protecció adequada als nostres espais naturals, perquè actualment no tenen garantida la seua preservació, malgrat la seua importància ambiental. Fa falta impedir de manera definitiva els usos que són clarament incompatibles amb aquest tresor ecològic que són les nostres aus i el nostre paisatge”, afirmà Joan Carles Palerm, president del GEN-GOB Eivissa i membre de l’Equip de Natura.