EL GEN DEMANA MESURES URGENTS PER A ATURAR LA MASSIFICACIÓ I DEGRADACIÓ DEL LITORAL ES DEMANARÀ AL CONSELL INSULAR QUE INSTI ELS ORGANISMES RESPONSABLES AL PRECINTE DE LES CONDUCCIONS D’AIGÜES BRUTES A TOTES LES EMBARCACIONS FONDEJADES A PORTS, BADIES I ZONES SENSIBLES I PROTEGIDES (13/08/2013)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol denunciar la insostenible massificació que esta patint la pràctica totalitat del litoral d’Eivissa per part d’una quantitat cada vegada més gran de iots i embarcacions recreatives, que provoquen una també creixent quantitat de vessaments contaminants i residus que perjudiquen el medi marí i què, conjuntament amb l’impacte provocat per la massificació urbanística de la costa, estan portant la nostra costa a un punt de degradació sense precedents i sense retorn.

Imatges com les que s’adjunten són només una mostra del que passa a tota l’illa, a qualsevol racó. El fondeig i trànsit  massiu de vaixells, sense cap tipus de respecte a les normatives vigents provoca, apart d’una massificació intolerable d’un espai públic, una quantitat de brutícia que no s’havia vist mai i una perceptible i alarmant pèrdua de qualitat de les aigües de bany, fins i tot a cales encara no urbanitzades i que fins ara havien aconseguit mantenir la qualitat optima de les aigües de bany. La immensa majoria d’aquestes milers embarcacions, més del 99%, no utilitza els serveis de recollida d’aigües residuals, (tampoc els d’olis i molt pocs els residus sòlids urbans) instal·lats a la majoria de ports esportius i clubs nàutics d’Eivissa, sinó que llença tot això directament a la mar, prop de la costa, agreujant de manera manifesta el procés de destrucció que pateix també el fons marí.

Davant la insostenible situació del litoral, el GEN-GOB s’adreçarà al Consell Insular per tal de demanar què, com a màxima institució supramunicipal de l’illa, s’insti als organismes responsables a l’aplicació de l’”ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo” que disposa, al seu art. 24.4:“Las autoridades portuarias y/o marítimas están autorizadas a precintar, mientras la embarcación permanezca en las zonas portuarias o protegidas, aquellas conducciones por las que se pueda verter las aguas sucias directamente al mar o aquellas por las que se pueda vaciar el contenido del depósito de retención de aguas sucias al mar”.

D’aquesta manera s’ha d’intentar que aquests precintes, col·locats a embarcacions (que es trobin a zones sensibles a l’eutrofització, protegides, badies i ports) arribin intactes als ports on es descarreguin les aigües brutes i es tornin a posar una vegada finalitzada la descàrrega.

A part de sotmetre a una estricta vigilància el trànsit marítim al litoral. No és admissible, de cap manera, que davant d’una situació de saturació tan absoluta, amb les conseqüències cada vegada més negatives evidents que comporta, el nostre litoral continuï sent un territori sense llei, on la manca de respecte i civisme dels usuaris posa en perill el benestar de tots.

El GEN, fruit del treball realitzat dins la campanya de preservació del medi marí La mar, una responsabilitat compartida, ha constatat la proliferació de residus de tot tipus a qualsevol indret de la nostra costa, per molt amagat estigui. Han estat també notoris els vessaments de grans quantitats d’hidrocarburs, com per exemple a la platja de Sant Antoni de Portmany encara fa poques setmanes. No són fets aïllats ni excepcionals. Es tracta d’una dinàmica creixent que s’escampa per tot el litoral i que amenaça amb matar el nostre tresor submarí, ja molt malmès per altres atemptats ambientals com són els vessaments procedents de la costa i d’emissaris tant “legals” com il·legals.

El GEN-GOB vol cridar l’atenció sobre el que pot passar en un futur immediat, donada la proliferació cada vegada més gran de mega-iots. Aquests vaixells, que sovint són autèntics transatlàntics i superen els 100 metres d’eslora, representen un greu perill en el lloc on fondegen. No es pot tolerar que indrets amb praderies de posidònia, com és el cas de la costa de Puig des Molins o es Viver, estiguin plagats de grans embarcacions que llencen les àncores damunt les praderies i, després, facin el mateix amb els residus que porten a bord. La mateixa escena es reprodueix a molts altres indrets. Resulta desolador visitar qualsevol punt de la costa i trobar-se munts de posidònia verda, que ha estat arrencada per les àncores.

La diferència entre la situació d’ara i la de fa 10 anys és el creixement desbocat del turisme i esbarjo nàutic i els seus efectes acumulatius, perquè abans el número d’embarcacions era menor i la seua mida més moderada, però ara s’ha disparat tant una cosa com l’altra. En canvi, els serveis de vigilància, control, inspecció i sanció continuen brillant per la seua  absència i no hi ha la més mínima gestió del nostre litoral. Les institucions estan completament absents de la costa durant l’estiu, la qual cosa és la millor garantia que la destrucció del medi marí continuarà agreujant-se en el futur. El nostre litoral ja no pot absorbir tant excés i ens passarà factura.

Resulta evident que la normativa existent no està dimensionada per la magnitud del problema que es viu a la costa d’Eivissa, és per això que les autoritats locals haurien d’instar els organismes de l’Estat responsables en la matèria a desenvolupar una normativa efectiva i clara per circumstàncies excepcionals com les que es donen a Eivissa, (i a Formentera) on l’ús del litoral s’ha convertit en abús que no es pot continuar permeten per més temps.

Per tot l’esmentat, el GEN-GOB demana a aquestes institucions (Capitania Marítima, Demarcació de Costes, Govern Balear, Consell d’Eivissa, Consell Insular de Formentera i Ajuntaments) que acompleixin amb el seu deure de defensar l'interès general i es coordinin per a posar fre a la degradació del nostre mar.

Junta Directiva del GEN-GOB

Eivissa, 13 d’agost de 2013