Ahir, 4 de Juliol, a partir de les 16 h a Porroig (Sant Josep de sa Talaia), es va portar a terme la primera jornada de neteja del litoral. (05/07/2013)

Efectivament, el GEN-GOB Eivissa, dins el projecte de protecció del medi marí “La mar, una responsabilitat compartida”, ha iniciat la primera d’una successió de jornades de neteja del litoral. La primera part de la jornada va consistir en explicar la problemàtica ambiental que suposa l’acumulació de residus al medi marí. A més de l’impacta visual els residus poden provocar efectes tant greus com la mort per asfixia, problemàtiques diverses a causa de la ingestió de plàstics, etc. També cal tenir present que amb deteriorament progressiu aquestes restes acabaran formant part del propi sediment de la platja, fet fàcilment constatable a la platja escollida per la neteja. A més, alguns materials per descompondre’s necessiten un llarg període de temps, com el plàstic (400 anys); les llosques, tant presents a les nostres platges (entre 1 i 5 anys); les llaunes (200 anys) o el vidre (no s’ha pogut determinar).

Entre tot el material extret, de dins de l’aigua s’han retirat restes d’una petita embarcació que havia estat destrossada per un temporal, així com un altra embarcació, de petites dimensions, que estava sencera.

A més de la conscienciació que aquestes activitats representen, s’han recollit dades del material retirat (pes, origen possible i el tipus de material principalment), per fer-ne un balanç general a la finalització del projecte.

Per a la realització d’aquesta activitat el GEN-GOB Eivissa ha contat amb una desena de voluntaris i voluntàries, alguns d’ells bussejadors i, també, amb turistes que es trobaven a la platja i que finalment es varen unir al grup. A tots ells hem d’agrair la seva col·laboració, ja que sense els voluntaris aquesta activitat no s’hauria pogut realitzat amb èxit.

Durant la jornada es va poder constatar com la zona de Porroig és utilitzada com a zona de fondeig habitual, tot i la presència de Posidonia oceanica. De fet es varen comptabilitzar un total de 31 embarcacions, algunes de fins a 20 metres d’eslora, i es va comprovar de visu com aquest fet està afectant a la qualitat de l’aigua, que ja comença a mostrar els signes habituals dels excessos de nutrients per vessaments d’aigües brutes.