El GEN reclama a les administracions públiques locals responsabilitat i el màxim respecte a l’interès general en les decisions que afecten a ses Feixes (22/05/2013)

El GEN ofereix gratuïtament l’exposició Ses Feixes a l’administració que garanteixi la seua exhibició permanent a un indret situat a ses Feixes o les seues proximitats

El GEN-GOB Eivissa ha destinat un gran esforç a promoure la recuperació i correcta gestió de ses Feixes dels prats de Vila i de ses Monges. Prova d’això són les successives campanyes, denuncies, al·legacions, visites guiades, etc. presentades i, també, els diferents recursos realitzats destinats a la sensibilització de la societat envers la importància d’aquesta zona humida i a remarcar la necessitat de conservar-la i recuperar-la per al gaudi de tots, residents i turistes que ens visiten. Prova d’això són la publicació Vila i ses Feixes. Els camins de l’aigua; la novel·la juvenil i la unitat didàctica per a 1er d’ESOEn Lluc Daifa i es horts de ses Feixes; l’exposició Ses Feixes, que s’ha exhibit a Vila i a Santa Eulària des Riu; i, finalment, el DVD Ses Feixes. Passat, present i futur, editat en català, castellà i anglès i distribuït massivament i de forma gratuïta.

En aquests moments, i fins al proper diumenge 26, continua oberta al públic l’exposició Ses Feixes, muntada durant el mes de maig a l’Espai cultural es Polvorí –Dalt Vila– per fer-la coincidir amb la fira Eivissa Medieval, fira que es celebra cada segon cap de setmana de maig des de l'any 2000 per commemorar la distinció de Vila com a ciutat Patrimoni de la Humanitat atorgada per la UNESCO. Precisament la UNESCO ens recorda què “la inscripció a la llista del Patrimoni Mundial no és el fi de la història” què fa falta un esforç constant envers la millora i correcta gestió dels béns que representen un reconeixement a escala mundial. Aquests béns, per cert, haurien d’incloure ses Feixes, com així es ve reclamant des de ICOMOS i IUCN, estaments de control dels bens declarats patrimoni mundial, tal com es desprèn, entre d’altres, de l’informe realitzat arran de la visita d’inspecció realitzada entre els dies 3 i 6 de novembre de 2009: “Ses Feixes del Prat de Vila i del Prat de ses Monges haurien d’estar incloses com a béns inscrits, ja que tenen gran valor per si mateixes –no són únicament testimoni de l’enginyós sistema àrab de cultiu de la terra, sinó que representen la millor evidencia de la barreja de valors cultuals i naturals dels béns inscrits”. Tot i així, fins aleshores cap administració ha fet cas d’aquesta recomanació.

Per tot l’esmentat,  atesa la nostra gran responsabilitat davant una distinció com la que ens ha atorgat UNESCO, conscients dels suggeriments de IUCN i ICOMOS a les administracions competents sol·licitant la incorporació de ses Feixes al llistat dels béns declarats, i en sintonia amb els compromisos adquirits i amb les importants inversions econòmiques de millora destinades durant les passades legislatures a la recuperació de ses Feixes (restauració de portals i recuperació del sistema de canals principalment), elGEN reclama a les administracions públiques locals responsabilitat i el màxim respecte a l’interès general en les decisions que afecten a aquest espai(continuar amb les tasques de recuperació, adequació/construcció de la planta depuradora i connexió de la instal·lació amb depuració terciària i control de clorurs al circuit hidràulic de ses Feixes, recuperació de les àrees reblides, etc.) no debades ses Feixes ha set, i podria tornar a ser, un importantíssim referent de l’estreta vinculació entre la ciutat i l’horta que ha alimentat als seus habitants durant segles. Ses Feixes podria tornar a ser, també, motiu d’orgull per als residents i un atractiu turístic del màxim interès.

Així mateix, quan falten pocs dies per al desmantellament de l’exposició Ses Feixes, volem aprofitar per oferir gratuïtament l’exposició a les administracions implicades (Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària des Riu o Consell d’Eivissa) tots els recursos i components que formen part de la mateixa. Aquesta exposició es va realitzar per potenciar la consolidació d’una voluntat, la creació d’un centre d’interpretació sobre ses Feixes. Voluntat compartida per diferents equips de govern, i que forma part del Pla d’acció de l’agenda local 21 de l’Ajuntament d’Eivissa (Neteja i creació d’un centre d’interpretació a ses Feixes, punt 3.1 de la línia estratègica 3, Béns naturals i comuns), però què, malauradament, mai s’arriba a materialitzar.