El GEN recorda que el macroprojecte de Matutes a Platja d’en Bossa no disposa d’aigua potable i deteriorarà encara més l’aqüífer de Sant Jordi (24/03/2013)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), tal i com ha manifestat en diverses ocasions, rebutja totalment el macroprojecte especulatiu  que impulsen empreses Matutes a la zona de sa Sal Rossa, donat que representa el consum d’encara més territori amb ciment, asfalt i places turístiques. Es tracta, precissament, de les actuacions que s’han d’evitar a tota costa a una illa ja super-massificada i per a la que tots els experts demanen de manera unànime que es sustitueixi el concepte “acumulació” pel de “remodelació”.

Deixant de banda l’aberració que suposa modificar les normatives a mida d’un projecte perquè el ciment i l’asfalt s’escampin encara més i fins al punt de ficar-se dins de l’àrea protegida de ses Salines, una de les qüestió  feridora del projecte és la descarada manca d’aigua potable que tendrà aquest complex i el greu perill que representarà la seua construcció per a l’aqüífer de la zona, ja molt deteriorat. L’aigua subterrània que es subministra a la població de la zona ja té uns índexs de salinitat totalment inacceptable que supera amb molt els límits permesos per la llei per considerar-se potable. És, per tant, un aigua que no es pot beure. En aquestes condicions, qualsevol nova captació d’aigua o increment del cabdal de captació en els pous ja existents accelerarà el ritme de salinització de l’aigua de l’àrea de Sant Jordi, Platja d’en Bossa, sa Carroca i altres barris de la zona. Aquests indrets veuran agreujat un problema que, a la vegada, ja ha estat provocat pel creixement desenfrenat i totalment irresponsable protagonitzat per pel grup d’empreses Matutes,  al qual mai li han preocupat les conseqüències del que fa. Tanmateix no les paguen ells, només cobren. Probablement com alternativa ens vendran, com sempre passa amb els macro-projectes,  alguna infrastructura de dessalació, completament insostenible pel volum que requerirà i que acabarà sent pagada, com ha passat amb tota la resta d’infrastructures de la zona (i està passant encara actualment), amb fons públics que s’estan retallant de sanitat o educació. S’ha de considerar que al projecte presentat NO es fa el més mínim esment a aquesta qüestió

Per tant, el primer que hauria d’explicar el promotor d’aquest projecte-bomba és d’on pensa treure l’aigua potable per a la gran quantitat de places que comportarà aquest complex. Segons l’ordenament jurídic actual, si un projecte urbanístic no pot justificar la suficiència de recursos hídrics, no pot obtenir mai autorització administrativa, per moltes magarrufes que li facilitin les institucions públiques que governen les seues titelles.

L’autodenominat Pla d’Excel·lència de Platja d’en Bossa només serà excel·lent per a les butxaques de qui s’ha forrat a força de destruir la imatge i el benestar de l’illa d’Eivissa, però representarà una passa més cap a la degradació de la nostra qualitat de vida. Estendre el model de l’Usuhaïa (per molt que Matutes digui el contrari) i multiplicar la seua àrea d’influència, no es pot considerar cap “pla d’excel.lència”, sino una continuació de la degradació que ara admeten  que pateix i que han provocats els mateixos amb més del mateix.

Contràriament al que diuen els seus promotors, aquestes actuacions no reparteixen els  diners entre el conjunt dels eivissencs, sinó només a empreses molt concretes i determinades, que a més a més es dediquen a fer la competència deslleal als comerços de tota la vida, enfonsant l’economia de l’illa per beneficiar a uns pocs. Parlen cínicament dels llocs de feina que donarà, però obvien convenientment els que destruirà. Què es pot esperar dels que introduïren a l’illa el “tot inclòs”? Ja sabem per què treballen, i no és per l’interès general precisament.

Pensar que es potenciarà un tipus de turisme tranquil i familiar en el mateix lloc on funciona la discoteca Space i la discoteca Ushuaïa és deixar-se enganyar.  La verdadera intenció de Matutes és ampliar i potenciar el mateix model de turisme devastador que no volem per a la nostra illa, com demostra l’experiència i la trajectòria del seu grup empresarial.

Especialment greu és també el camp de golf que contempla el projecte a la zona perifèrica de protecció del Parc Natural. L’ús dels pesticides previstos per a mantenir el desert verd que és un camp de golf penetraran irremediablement a l’àmbit de la zona protegida, afectaran a les espècies protegides i contribuiran de forma determinant a perjudicar la biodiversitat de la zona, una de les àrees humides més importants de la mediterrània. Això sense entrar en la qüestió de la contaminació dels aqüífers i de l’exposició als tòxics de la població.

La bondat d’un projecte no ve determinat per enquestes prefabricades i encarregades a colp de talonari a empreses amb dubtosos antecedents. La trajectòria d’una persona ja dona idea del que pot fer en el futur. Matutes, que ha destruït Platja d’en Bossa de dalt a baix, difícilment es reconvertirà ara, de sobte, en un empresari preocupat pel conjunt de la ciutadania. Una vegada més, intenta enganyar a tothom per seguir arrabassant l’illa per guanyar més milions que només el beneficiïn a ell i a ningú més.

La submisió i la connivència de la classe política amb personatges així és intolerable. Ells han de vetllar per l’interès general, no pels interessos de 4 gats que perjudiquen a tota la resta de la població.

L’anterior legislatura haguèrem d’escoltar l’anterior alcalde manifestant que aquesta seria una zona de “projectes emblemàtics”, “sense encorsetaments”. Ara, quan s’han presentat ja sabem a què es referia.  Vergonyós.