El GEN informarà crespí sobre Ses Feixes per a que deixi de parlar des de la més absoluta ignorància (08/11/2004)

El Grup d’Estudis de sa Naturalesa, GEN-GOB Eivissa, remetrà una carta a Andreu Crespí, Diputat del PSOE al Parlament Balear, per tal d’informar-lo de la realitat i valors de ses Feixes de Vila i aconseguir així que deixi de parlar des de la ignorància, segurament involuntària però probablement induïda, en el tema.


El GEN remetrà un escrit al Sr. Crespí on es detallaran els valors ambientals i històrics de l’àrea de ses Feixes, acompanyat de documentació realitzada al seu moment per l’Ajuntament d’Eivissa, en informes on es recullen i reconeixen els excepcionals valors històrics de ses Feixes, així com dels informes dels experts d’ICOMOS que fan referència a la zona i que varen ser determinants per a atorgar a la ciutat d’Eivissa la consideració de Bé Patrimoni de la Humanitat. L’àrea de ses Feixes va ser considerada no només pels seus excepcionals valors sinó com a àrea de protecció per preservar la visió de la ciutat fortificada.


La rellevància de ses Feixes com part integrant del patrimoni històric de la ciutat i l’illa d’Eivissa és tal que, ben probablement, la seva desaparició comportaria la pèrdua de la consideració de Bé Patrimoni de la Humanitat que s’aconseguí a finals de 1999, amb el compromís de vetllar per la conservació i recuperació dels bens que conformen el patrimoni històric i cultural.


Mostra de la manca d’informació del Sr. Crespí és el fet que parla dels valors ambientals de ses Feixes, obviant per complet que allò que va motivar la seva protecció, emparada en la llei de Patrimoni, i que foren els seus valors com a part integrant del Patrimoni Històric i Cultural de l’illa d’Eivissa.


L’actuació del Sr. Crespí al Parlament Balear, on afirmà que la protecció de ses Feixes és més que qüestionable, definint l’espai com “un forat on creixen canyes i mosquits”, només s’entén des de l’òptica del total desconeixement del tema que, per altra banda, és habitual entre els polítics mallorquins (massa sovint també dels eivissencs),de tots els partits quan es tracta de l’illa d’Eivissa. La ignorància, però, no és excusa per cap representant dels ciutadans de les illes que tenen el deure de defensar els drets constitucionals col·lectius per sobre dels interessos econòmics que mou l’especulació urbanística. És el deure dels representants públics, informar-se abans de prendre postures contraries a l’interès general. Aquest deure passa per saber buscar fonts autoritzades en els temes que tracten, tenint sempre la precaució de no donar per bones les informacions més que qüestionables que arriben des de persones interessades i parcials.


Esperam que el coneixement de la realitat faci reflexionar al Sr. Crespí i no es repeteixi la seva lamentable actuació com diputat del Parlament Balear.