El GEN demana al Govern que anul·li la previsió d’agents urbanitzadors a la futura Llei del Sòl, ja que és obrir la porta a l’especulació més salvatge (22/03/2013)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) considera que la inclusió, sense esmentar-los, dels agents urbanitzadors a la nova Llei del Sòl de Balears, actualment en tramitació, representa una gravíssima amenaça pel nostre territori, ja que obri la porta a l’especulació i la corrupció més salvatge i ferotge.

Aquesta figura, lligada a la possibilitat dels convenis urbanístics de planejament realitzats al marge de la propietat dels terrenys afectats, és heretada i copiada de la legislació Zaplana a la Comunitat Valenciana, que va causar una autèntica tragèdia social (no parlem ja ambiental i territorial), que ha esdevingut ara tragèdia econòmica de difícil o impossible reparació. A aquella comunitat autònoma, la corrupció ferotge va permetre que aquesta figura fos qui realment dictava l’urbanisme, al marge per complet de l’interès general perquè permet que un promotor, en connivència amb les administracions públiques poc escrupoloses,  pugui actuar sobre propietats de tercers, que poden arribar a ser expropiats i expulsats de les seves terres per maniobres especulatives.

La figura del convenis urbanístic entre particulars i l’administració no està exempta de polèmica i ha estat qüestionada per experts i sentències judicials pel gran perjudici que pot causar a l’interès general. S’ha de recordar, per exemple, que a l’època Gil, a Marbella, es signaren prop de 900 d’aquests documents entre l’administració i els promotors amb els resultats d’abús sobre el territori i corrupció de tots conegut. Sense anar més lluny, a Eivissa tenim un conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de Portmany i una promotora que no només beneficia exclusivament a aquesta última, si no que suposa una hipoteca per les arques públiques en contemplar-se, com a única contrapartida d’un negoci multimilionari, que l’ajuntament rebrà 60.000 miserables euros que la promotora li cedirà “generosament” per ajudar-lo amb les obres d’urbanització que haurà de sufragar l’erari públic.

L’article 18 de l’esmentada llei és inquietant i no deixa indiferent a ningú mínimament sensibilitzat. Creure que aquest article només està pensat per a obtenir sòl destinat a construir escoles o depuradores és d’una ingenuïtat aclaparadora, o bé d’un cinisme sense límits. Això, afegit a que mitjançant aquesta norma es permetrà eliminar les cessions obligatòries de sòl, a canvi de, únicament, una compensació econòmica, provocarà un empobriment patrimonial de les administracions què, com sempre, beneficiarà als promotors i repercutirà en tots els contribuents. 

El GEN-GOB fa una crida als partits de l’oposició perquè despertin (literalment) del seu coma i actuïn davant una situació que pot deixar enrere totes les altres agressions que ha patit el nostre territori. El seu silenci només els està convertint en còmplices, com ja ha passat amb les desastroses lleis Turisme i d’Urbanisme “sostenible”.

Aquesta llei és una nova demostració de la desarticulació legal que està promoguent el Govern de les mínimes regulacions que actualment existien. La llei de “Urbanisme Sostenible”, la Llei General Turística i, ara, la nova Llei del Sòl acaben amb les petites restes d’ordenació que es podien aprofitar d’una política territorial globalment desastrosa. D’aquí a poc, les lleis territorials del Govern equivaldran directament a la total absència de lleis i s’haurà implantat, legalment, el llibertinatge més absolut.