sol•licitud de participació de les entitats que signen aquest document en l’elaboració del Pla de Gestió i les polítiques de conservació i gestió dels béns declarats Patrimoni Mundial per UNESCO, l’any 1999 a Marrakech, amb la denominació “Eivissa, Biodiversitat i Cultura”. (19/02/2013)

Exposició de motius

A resultes de la visita a Eivissa, l'any 2009, dels inspectors d'UNESCO, el Comitè Espanyol d'ICOMOS recomana explícitament (7/11/2009), la incorporació del teixit associatiu illenc als òrgans locals i insulars, decisoris en matèria patrimonial, i especialment al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

El Comitè Patrimoni Mundial d’UNESCO reclama, en la sessió 36 celebrada a França el 10 de novembre de 2011, als poder públics dels països membres, què facilitin la intervenció de “totes les parts interessades i coordinades” en l’elaboració dels Plans de Gestió i les polítiques de conservació dels bens declarats Patrimoni Mundial. Aquesta mateixa preocupació va centrar el debat en les sessions de treball celebrades a Kotor (Montenegro), els dies 7 i 8 de juny de 2012, amb el títol “Patrimoni de la Humanitat i desenvolupament sostenible. El rol de les comunitats locals en la gestió dels espais declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO”. 

El Comitè Patrimoni Mundial d’UNESCO, a la sessió 35 celebrada a París el 19 de juny de 2011, reclama (punt 37, decisió 12a) al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, un informe sobre l’estat de conservació dels béns Patrimoni Mundial (en especial l’estat actual de les praderies de Posidonia oceanica) i còpia del Pla de Gestió finalitzat (còpia que s’ha de lliurar abans de 2015).

Per tot l’esmentat, i preocupats per la situació del patrimoni natural i cultural de les nostres illes, les entitats que subscriuen aquest document

Reclamen

Aquest document es lliura, igualment, al Govern de les Illes Balears, a l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa, a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i al Consell Insular de Formentera.

Marià Serra - Institut d’Estudis Eivissencs

José Manuel Vázquez - Associació d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera

Joan Carles Palerm - GEN-GOB Eivissa

Hazel Morgan - Amics de la Terra Eivissa                  

Raquel Guasch - Obra Cultural Balear de Formentera

Xavier Álvarez de Lara - GOB Formentera

Miquel Costa - RIP Posidònia