EL GEN APROVA LA MEMÒRIA D’ACTIVITAT I GESTIÓ DEL 2012 I EL PRESSUPOST I LES ACTIVITATS PROGRAMADES PER AL 2013 (13/01/2013)

Divendres, 11 de gener, es va celebrar a Can Ventosa, l’Assemblea General Ordinària anual de Socis i Sòcies del GEN. Durant l’Assemblea es va aprovar la memòria d’activitat i gestió de l’any 2012, el pressupost i les activitats per al 2013 i la composició de la Junta Directiva per a 2013.

L’any 2012 ha destacat per l’alarmant escalada de desprotecció territorial, per la modificació massiva de lleis per afavorir l’especulació indiscriminada, i també a la carta d’interessos ben concrets. Això s’ha transmès a la feina realitzada durant 2012 pel GEN, on han destacat les campanyes, de vegades en combinació amb altres entitats, contra la modificació de la Llei de Costes, contra la Llei del Turisme (llei Delgado), o contra la Llei de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible (llei Company). En definitiva, per dir PROU,  Salvem Eivissa. Amb aquest nom es va posar en marxa una campanya de denúncia per la nova onada de destrucció a la que es veu abocada l’illa d’Eivissa, inclosos els espais naturals més valuosos i suposadament més protegits. Fets, aquests, que varen provocar que el GEN atorgàs el premi Formigó 2012 a Gabriel Company i sol·licitàs la seua dimissió.

Altres denúncies puntuals s’han centrat en la destrucció de Posidonia oceanica a Formentera, per reclamar la paralització del permís per augmentar la capacitat de la discoteca DC-10  a 1.800 persones, contra la sembra de la planta invasora Carpobrotus sp. a cala Salada, contra les excursions marítimes que combinen música a gran volum i alcohol en els espais naturals més valuosos (Parc natural de ses Salines, RRNN des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent, ses Margalides, etc.). També durant 2012 s’ha denunciat la destrucció innecessària del sistema dunar dins el Parc natural de ses Salines a Formentera, s’han presentat al·legacions al Pla hidrològic balear, o s’ha reclamat la continuació dels treballs de recuperació de ses Feixes amb els diners que s’havien aprovat a tal efecte.

En l’àmbit educatiu i de sensibilització, durant 2012 cal destacar la realització de les jornades del GEN “Els incendis forestals i la gestió dels boscos” amb la Universitat de les Illes Balears i Ibiza Preservation Fund, durant les quals es va presentar el nostre informe “Els incendis forestals a Pitiüses. Situació, problemàtica i solucions”; la presentació de l’exposició SES FEIXES a Santa Eulària des Riu; o la realització de campanyes contra la proliferació de residus o el consum de borses de plàstic. No podem oblidar, dins aquest apartat, els treballs realitzats a Can Toni d’en Jaume Negre, la finca que té el GEN fruit d’un acord de custòdiadel territori.

Pel que fa al pressupost (148.600 euros) i a les activitats aprovades per a 2013, cal destacar la continuació del procés de denúncia i seguiment de les diferents agressions contra el territori i el patrimoni cultural d’Eivissa, o la continuació de la campanya PROU, Salvem Eivissa.

També, està prevista l’execució del projecte “La nostra mar, un tresor oblidat”, que, de consolidar-se, intentarà sensibilitzar sobre la importància de la Posidonia oceanica; controlarà, i donat el cas denunciarà, els impactes i pressions que pateix i, també, pretén afavorir, amb la col·laboració dels pescadors locals, les bones pràctiques pesqueres i la progressiva recuperació dels estocs dels recursos marins.

Pel que fa al projecte de recuperació de Can Toni d’en Jaume Negre, es pretén iniciar la segona fase, que tendrà com a principal objectiu, la consolidació del sistema d’emmagatzematge d’aigua i la potenciació del sistema de reg per degoteig.    

En el darrer punt de l’ordre del dia, s’han prorrogat els càrrecs de president i vicepresidenta, que continuaran en mans de Joan Carles Palerm i Neus Prats respectivament.