Palau presiona medi ambient del Govern per a que permeti una urbanització de 150.000 m2 a Cala d’Hort (02/11/2004)

Segons ha pogut saber el GEN-GOB Eivissa per alts càrrecs de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, el President del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Pere Palau, està pressionant aquesta conselleria per a que la nova llei d’espais naturals que prepara el govern Balear, i que s’ha anunciat substituirà a la figura de parc natural a cala d’Hort, deixi fora dels límits de protecció el pla parcial 4.2 “s’Ullastre”, amb una superfície de 15 Has., i una capacitat per a 1000 places.

Malgrat les declaracions fetes per Pere Palau el passat desembre, quan assegurà que la normativa que s’aprovés per a l’espai no permetria en cap cas camp de golf ni urbanitzacions, entre altres coses perquè l’espai estava inclòs com a Lloc d’Importància Comunitària a la llista d’espais a protegir en aplicació de la Directiva d’Hàbitats de la UE, el cert és que el president del Consell Insular està pressionant la conselleria de medi ambient per aconseguir l’exclusió de l’àmbit d’aquest pla parcial d’algun tipus de protecció que el pogués continuar evitant.

Aquesta voluntat de Pere Palau de permetre desenvolupaments urbanístics a l’àrea de cala d’Hort, ha quedat reflectida a la DA 10 del PTI que ja preveu que, de la normativa que pugui aprovar el Govern Balear per a la zona de Cala d’Hort, es pugui derivar la possibilitat d’execució d’àrees de desenvolupament urbà; per altra banda, el mateix PTI, preveu que es permeti, de manera encoberta, la qualificació d’una altra àrea de desenvolupament urbà a es Cubells, mitjançant la figura de nucli rural, permetent, en aquest cas, parcel·les de 4000 m2 a una zona de màxima protecció des de les primeres normatives territorials d’aplicació de l’any 1973. Es dóna la circumstància que aquesta última àrea, situada a zona de penya-segat, pateix d’un alt risc d’esllavissament que ja ha posat en seriós perill algunes de les vivendes allí construïdes.

Les pressions que exerceix Palau sobre la Conselleria de Medi Ambient són un clar exemple del què s’ha perseguit sempre demonitzant la figura del Parc Natural: afavorir els interessos especulatius d’empreses immobiliàries. El fet que des del seu càrrec estigui pressionant al Govern per aconseguir excloure de protecció els terrenys propietat de les promotores indica quin és el tarannà d’aquest personatge, i per a quin interessos treballa des del seu càrrec.

Es dóna la circumstància que l’àmbit d’aquest pla parcial que pretén recuperar Pere Palau està considerat àrea de conservació predominant pel Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals que elaborà la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, la qual cosa suposa que està ocupat per hàbitats naturals que presenten una importància de primer ordre. La funció fonamental de les àrees de conservació predominant és la preservació dels hàbitats que contenen, a més de conservar o restaurar els valors naturals i mantenir la qualitat paisatgística i ecològica. Aquests criteris, tal i com s’exposa a la documentació del PORN, s’establiren per tal de donar compliment a la Directiva 92/43/CEE d’Hàbitats. Ara, amb Pere Palau al front del Consell Insular, qualsevol consideració conservacionista o de desenvolupament sostenible que pugui suposar un obstacle a l’especulació és arraconada amb un total menyspreu cap als criteris de racionalitat en matèria de gestió territorial.