Detectada una moreneta (Apterichthus caecus) en aig├╝es de Cala Tarida (01/09/2012)

El GEN-GOB Eivissa ha tengut coneixement d’una interessant troballa a aigües de l’illa d’Eivissa, gràcies a les aportacions d’un reconegut especialista de les nostres illes. La dada aporta informació molt interessant en relació a la distribució d’una espècie de peix de la qual es té molt poca informació.

La nit del passat 14 d’agost es va detectar, en aigües de Cala Tarida i a 3 metres de fondària, una moreneta o serpentó cec (Apterichtus caecus,“cieguito” en castellà s’adjunta fotografia). Es tracta d’un peix de la família dels Ophíchthids que viu entre els 2 i els 50 m de fondària. La seua mida oscil·la entre 50 i 60 cm. El seu cos és molt fi i cilíndric. Viu en fons arenosos on s'enterra i de nit treu el cap.   

Apterichthus caecus ésuna espècie rara que està considerada quasi amenaçada en la Llista vermella dels peixos de les Balears.Es coneix poc sobre la seua distribució i no es coneix la seua evolució demogràfica. Es tracta d’una espècie afectada per les alteracions dels fons marins, de forma molt particular pel procés de xuclat d’arena per a les anomenades “regeneracions”  de platges.

La nostra entitat es dirigirà a la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic per donar coneixement d’aquest fet.