PROU - Salvem Eivissa (18/02/2012)

La involució en matèria  territorial aprovada pel Govern Bauzá dóna una idea clara de la talla política i humana de la gent que es troba governant aquestes illes.

La saturació urbanística és el problema més greu que pateix l’illa d’Eivissa. Aquesta, causa de forma directe o indirecte tota la resta de problemes que patim, siguin ambientals, turístics o socials. Donar llum verda a una política territorial depredadora dels recursos i els paisatge, que agreugi encara més la massificació que patim a dia d’avui és un acte d’irresponsabilitat sense precedents.

La norma aprovada ahir al Parlament fomenta la creació de l’urbanisme tercermundista; nuclis sense els serveis mínims, sense infraestructures bàsiques seran ara, per obra i gràcia del Sr. Bauzá i els seus còmplices, zones urbanes. Es fomenta així la creació d’autèntics guetos, tot per afavorir als infractors i l’especulació. I això pot passar a qualsevol lloc, fins i tot a l’interior de zones protegides.

Donar via lliure a la urbanització a les àrees naturals protegides i la construcció de camps de golf (ara ja també amb l’oferta complementària), al sòl rústic resulta una nova aberració a un territori ja sobreexplotat i massificat.

El Consell Insular d’Eivissa sembla estar d’acord amb totes aquestes mesures, fins i tot és el que impulsa la possibilitat de tornar a donar ús urbanístic a les ANEIS.

La imprescindible regulació de l’ús del territori s’abandona per facilitar-ne l’abús. Els interessos especulatius manen i passen per sobre de l’interès general i del més elemental sentit comú.