Informació definitiva sobre les jornades "Els incendis forestals i la gestió dels boscos" què tindrà lloc entre el 12 i el 14 de gener a l'illa d'Eivissa (11/01/2012)

Jornades coordinades i patrocinades per “Ibiza Preservation Fund” (IPF) i la Universitat de les Illes Balears. Coordinació general: GEN-GOB Eivissa. Les jornades compten amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears.

La participació social és un element fonamental en matèria de gestió de boscos i incendis forestals. Per això s’han organitzat aquestes jornades encaminades a difondre experiències i coneixements sobre aspectes aparentment diferents però vinculats, tots ells, amb els ecosistemes forestals i els treballs del camp. Amb aquesta finalitat hem aconseguit reunir als millors especialistes en diferents àrees (boscos i incendis, ecologia forestal, aprofitament de la biomassa forestal, gestió forestal amb ramats i prevenció d’incendis, cultura del risc en cas d’incendi forestal, etc.).

A les jornades han confirmat l’assistència, entre d’altres, responsables dels Consells insulars d’Eivissa i de Formentera i, també, representants dels ajuntaments insulars.

El dia 12, la jornada tendra lloc a la seu d’Eivissa i Formentera de la Universitat de les Illes Balears. Aquestes jornades són gratuïtes i es permet la participació total o parcial a les mateixes.

P R O G R A M A

DIJOUS, 12 de gener

09:00 – 09:15 h – Presentació

PONÈNCIES DE LA JORNADA

09:15 – 09:45 h – Boscos i incendis. El moment actual a les Pitiüses.
José Julio Argandoña. Responsable tècnic de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) d’Eivissa i Formentera. Enginyer de monts. Ens explicarà la situació en que es troben els boscos i la problemàtica dels incendis forestals a Pitiüses (causes, efectes, etc.).

09:45 – 10:35 h – La participació com aposta per a un futur forestal sostenible.L’experiència del Pla 42 a Castella i Lleó.
Pedro M. Herrera. Biòleg, especialista en gestió ambiental.
Participa amb la Junta de Castella i Lleó en la implantació del “Plan 42”, una estratègia per al desenvolupament econòmic de les comarques afectades pels incendis forestals amb la finalitat de reduir els incendis a partir de la dinamització del sector rural.

10:35 – 10:50 h – Torn obert de paraules.

10:50 – 11:40 h – Aprofitament de la biomassa forestal.
Rubén Laina. Escola d’Enginyers de Monts de la Universitat Politècnica de Madrid.
Enginyer de monts. Autor de la tesis doctoral “Estudios de Tiempos, Rendimientos y Costes del Aprovechamiento de Biomasa Forestal”.

11:40 – 11:55 h – Torn obert de paraules.

11:55 – 12:20 h – Descans

12:20 – 13:10 h – Pasturatge i prevenció d’incendis als ecosistemes forestals mediterranis.
Jabier Ruiz Mirazo, Investigador del CSIC.
Enginyer de monts i doctor en Biologia Agrària i Aqüicultura. Autor de la tesis doctoral “Las áreas pastocortafuegos: un sistema silvopastoral para la prevenció de incendios forestales”.

13:10 – 13:25 h – Torn obert de paraules.

13:25 – 14:15 h – Gestió forestal amb ramats a Catalunya.
Eduard Balsells, pastor.
Precursor del projecte “Ramats al Bosc”. Cofundador de l’associació “La Gaiata” que te com a objectius la recuperació i el manteniment de la històrica interacció entre la ramaderia i els boscos. És propietari de 100 cabres i viu de la venda directa de carn a famílies, grups de consum responsable, restaurants, etc.

14:15 – 14:30 h – Torn obert de paraules.

16:00 – 16:30 h – Cultura del risc.
Antònia Llabrés, IBATUR-Xarxa Forestal de les Illes Balears.
i
16:30 – 17:00 h – Cartografia del risc en interfícies urbano-forestals.

Luis Berbiela, Cap del Servei Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
Tècnics del Govern de les Illes Balears. Ponències orientades a informar, i per tant a preparar, a la població davant situacions de risc provocades per incendis forestals.

17:00 – 17:50 h – La prevenció dels incendis al país Valencià.
Carles Arnal, doctor en biologia, especialista en ecologia forestal.
Ens parlarà de la importància dels valors naturals del bosc i exposarà els problemes i les línies d’actuació en matèria de prevenció d’incendis al País Valencià.

17:50 – 18:05 h – Torn obert de paraules.

18:05 – 18:55 h – Presentació de l’informe “Els incendis forestals a Pitiüses. Problemàtica i possibles solucions”.
Joan Carles Palerm, biòleg (GEN-GOB Eivissa).És, a més, president del GEN-GOB Eivissa

18:55 – 19:10 h – Torn obert de paraules.

19:10 – 19:25 h – Descans

19:25 – 20:25 h – Taula rodona i debat obert als assistents.
Comptarà amb l’assistència de dos tècnics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, del conseller d'Agricultura del Consell d'Eivissa, Antoni Marí “Carraca” i aleshores alcalde de Sant Joan de Labritja, i de Joan Torres, propietari d’una finca forestal de la zona des Amunts que ha elaborat un projecte de gestió forestal.

20:25 – 20:30 h – Cloenda jornada.

DISSABTE, 14 de gener

09:30 – 13:30 h – VISITA A L’ÀREA CREMADA DE MORNA

09:30 - Sortida de l’aparcament situat al costat de l’estació marítima de Formentera.

10:00 h - Aturada i recollida de participants a l’aparcament del Restaurant Es Pins (Sant Llorenç de Balàfia).

13:30 h – Tornada

Places limitades, es prega puntualitat.

Es comptarà amb la col·laboració de tècnics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i de Jaume Espinosa, especialista en botànica i bolets i guia del Centre d’interpretació Es Amunts d’Eivissa.

Programa definitiu Els incendis forestals i la gestió dels boscos